Folkehøgskoler

KFUK-KFUMs Folkehøgskoler

KFUK-KFUMs viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der alle barn og ungdommer kan være seg selv, leve og utvikle seg som hele mennesker. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Gjennom folkehøgskolearbeidet får KFUK-KFUM mulighet til å skape et trygt og godt fellesskap som bidrar til at unge mennesker kan utfolde seg og videreutvikle seg selv som mennesker.