KM Event

KM-Event er en virksomhet i Norges KFUK-KFUM med særlig ansvar for å opprette, drifte og utvikle større arrangementer i organisasjonen.

KM-Event drifter blant annet TT (TenåringsTreff). Vi tilbyr også gjennomføring av festivaler og arrangementer utenfor organisasjonen, som for eksempel til den norske kirke. Vi samarbeider bl.a. med Den norske kirke og IKO om gjennomføringen av den årlige Trosopplæringskonferansen.

KOntakt oss

Erik Faye Lindvig er daglig leder i KM Event og prosjektkoordinator for TT. Han har sin arbeidsplass ved Forbundskontoret til Norges KFUK-KFUM i Oslo.

Erik når du på epost: erik.lindvig@kfuk-kfum.no og mobil: 918 28 383