KFUK-KFUM Buskerud søker Daglig leder, 100 % fast stilling

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med rundt 15 000 medlemmer og cirka 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

KFUK-KFUM Buskerud har mer enn 800 medlemmer. De fleste av medlemmene er barn og unge. Kretsen har kurs og arrangementer for barn og unge i Buskerud. Hver uke samles ca. 600-800 medlemmer fordelt på ca. 30 aktive lokale enheter. Kretsen har et flott leirsted, Blestølen. Med utgangspunkt i vår langtidsstrategi KFUK-KFUM 2025 og fastsatte toårsmål jobber hele organisasjonen med medlemsekspansjon og mobilisering på bakgrunn av barn og unges behov. Vi søker nå en innovativ og initiativrik daglig leder som kan følge opp og styrke dette arbeidet. 

Ansvarsområder: 

- Daglig drift av kretsen med ansvar for økonomi og programarbeid. 
- Være pådriver for vekst og utvikling i KFUK-KFUM Buskerud i tråd med KFUK-KFUM 2025. 
- Planlegge og gjennomføre aktuelle arrangementer, leirer og kurs for målgruppen. 
- Styrking av lokalt barne- og ungdomsarbeid, enhetsbesøk og rekruttering og oppfølging av frivillige. 
- Ansvar for inntektsbringende tiltak i kretsen, inkludert søknader og rapporteringer. 
- Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner innen Den norske kirke, samt frivillig og offentlig sektor. 
- Legge til rette for unge menneskers deltagelse og engasjement i kirke og samfunn, lokalt og globalt. 
- Kommunikasjon med medlemmer og frivillige blant annet gjennom IT-verktøy/sosiale medier 

Vi søker deg som: 

- Har høyere utdanning eller relevant dokumentert arbeidserfaring. 
- Er nyskapende, initiativrik og evner å gjennomføre i henhold til vedtatte planer. 
- Har gode samarbeidsevner, og evner å bygge team og nettverk. 
- Brenner for å bygge åpne og trygge møteplasser for barn og unge. 
- Evner å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert. - Har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne 

Vi kan tilby: 

- En spennende og variert jobb i en offensiv barne- og ungdomsorganisasjon. 
- En krets med flere lokale barne- og ungdomsenheter og et aktivt kretsstyre. 
- En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
- Fleksibel arbeidstid. Må påregne arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering for eksempel i forbindelse med roligere perioder, eks i skolens ferier. - Lønn i henhold til Norges KFUK-KFUM sitt regulativ med gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Arbeidssted: Kretskontoret ligger for tiden i Fjell kirke sammen med KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen. Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin formålsparagraf, kristne profil og visjon. 

Søker bør ha sertifikat og disponere egen bil. Politiattest må fremvises. 

For ytterligere informasjon kontaktes programsjef Kristian Byfuglien Knapstad tlf: 470 26 436, kristian.knapstad@kfuk-kfum.no eller styreleder i kretsen Arnstein Hardang, arnstha@hotmail.com, tlf. 415 53 194 

Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no 
Søknadsfrist: 18.08.19