KFUK-KFUM Fjell (utenfor Bergen) søker Ungdomsarbeider, prosjektstilling for ett år, timebasert (ca. 10-20 % stilling).

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barn- og ungdomsorganisasjon med over 16 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Fjell KFUK-KFUM er en hovedforening i KFUK-KFUM som driver tre åpne barnehager, Home Start familiekontakten. Ten Sing koret Lukas og KM Kluzz drives i samarbeid med kirken i Fjell. KM Kluzz er et fellesskaps- og aktivitetstilbud for familier.

Arbeidsoppgaver vil være knyttet til Ten-Sing koret Lukas og hovedvekt på det administrative arbeidet.

Søker må ha:

  • Relevant utdanning innenfor administrasjon eller dokumentert realkompetanse.
  • Relevant erfaring med frivillige.
  • Engasjement og gode samarbeidsevner.
  • Evne til å jobbe planmessig og selvstendig. 


Stillingen ledes av- og rapporterer til Daglig leder i Fjell KFUK-KFUM.
Politiattest må fremlegges.
Det vil være fleksibel arbeidstid. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes i prosjektstillingen må arbeide i tråd med Norges KFUK-KFUM sin ideologi og profil. Lønn i henhold til tariffavtale. Oppstart august.

For mer informasjon kontakt Hilde Wergeland (Daglig leder KFUK-KFUM Fjell) 92285484 Søknad med CV sendes innen 12.mai. Epost: hilde.wergeland@kfuk-kfum.no