KFUK-KFUM Forandringshuset søker: Administrasjonsleder (fast 100%)

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter og tilbud for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge. 


Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

 Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, arbeid og entreprenørskap”. 

 Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle og sikre kvalitet i Forandringshusets arbeid ved å lede arbeidet med å utvikle og implementere gode rutiner for administrasjon og samhandling, og slik bidra til å oppfylle vår visjon: 

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!” 

Om stillingen: Administrasjonsleder i Forandringshuset Norge (100% fast stilling) 

Arbeidssted er KFUK-KFUMs lokaler i Oslo sentrum (Grubbegata 4). Stillingen er plassert i Forandringshusets nasjonale stab og vil i det daglige ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Norge. 

OPPDRAG OG ARBEIDSOPPGAVER: 

Vi søker deg som brenner for barn og unge og som gjennom systematisk arbeid vil bidra til at flere unge kan få muligheter til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Ditt hovedansvar vil være å lede arbeidet med videreutvikling og implementering av gode administrative rutiner og sikre god samhandling mellom ulike avdelinger og fagområder. 

Sentrale arbeidsoppgaver som hører til stillingen: 

 •  Ansvar for oppfølging av alle Forandringshusets prosjekter for å sikre at de gjennomføres i tråd med organisasjonens prosjektstyringsverktøy. 
 • Ansvar for å koordinere narrativ og økonomisk rapportering til våre bidragsytere i samhandling med prosjektledere og øvrige involverte.
 • Ansvar for å videreutvikle og implementere rutiner for samhandling mellom Forandringshusets stab og støttefunksjoner som ligger i andre avdelinger hos KFUK-KFUM (HR, økonomi, marked og kommunikasjon m.m.)
 •  Bidra i arbeid med budsjett, prognoser og regnskap.
 • Være en støttespiller for virksomhetsledere og prosjektledere i Forandringshuset ved å sikre at gode administrative rutiner utvikles og følges opp.
 •  Bidra til den helhetlige utviklingen og driften av KFUK-KFUM Forandringshuset 

KVALIFIKASJONER 

Du har: 

 • Relevant høyere utdannelse og/eller dokumentert realkompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid, gjerne innen barne- og ungdomsfeltet · Dokumentert erfaring med administrativt arbeid, og trives med å utvikle og implementere effektive og gode rutiner for samhandling.
 • God økonomisk forståelse og erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne 

EGENSKAPER 

 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid
 • Jobber godt selvstendig og er strukturert og ryddig
 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger
 • Lagspiller som evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse · Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM Forandringshusets arbeid, formål og verdier
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

 VI TILBYR 

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • En stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 Gyldig politiattest må fremlegges. 

Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset, Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720, eller markeds- og innsamlingskoordinator i KFUK-KFUM Forandringshuset, Janne Gjerset, tlf. 957 47 764 for mer informasjon om stillingen. 

 Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist er 10. januar 2021