KFUK-KFUM Forandringshuset søker: Programkoordinator for Forandringshuset Grønland (treårig 100% stilling)

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge. 

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”. 

Nå søker vi deg som vil være med på laget og ha en ledende rolle i driften og videreutviklingen av Forandringshuset Grønland, og slik bidra til å oppfylle vår visjon: 

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!” 

Om stillingen: Programkoordinator for Forandringshuset Grønland (treårig 100% stilling) 

Arbeidssted vil være på Forandringshuset Grønland. Stillingen er plassert i Forandringshusets stab i Oslo og rapporterer til virksomhetsleder for Forandringshuset Oslo. I det daglige vil man jobbe i team med øvrige ansatte på Forandringshuset Grønland. 

OPPDRAG OG ARBEIDSOPPGAVER: 

Vi søker deg som brenner for barn og unge og som gjennom systematisk arbeid vil bidra til at flere unge kan få muligheter til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Ditt hovedansvar vil være å lede arbeidet ved Forandringshuset Grønland. Du vil ha ansvar for å initiere og gjennomføre konkret utviklingsarbeid sammen med ungdom, i tett samarbeid med offentlige og ideelle aktører på feltet, og med god støtte fra kollegaer i KFUK-KFUM og Forandringshuset. 

Forandringshuset Grønland har eksistert siden 2016 og er nå inne i en driftsfase, men som også er kontinuerlig i utvikling. Som programkoordinator skal du lede og koordinere Forandringshuset sin aktivitet i bydel Gamle Oslo. Du har faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom og/eller prosjektledelse. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og er en erfaren teamspiller. 

Sentrale arbeidsoppgaver som hører til stillingen: 

 • Hovedansvar for programmering og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Særlig ansvar for medvirkningsprosesser med målgruppen.
 • Lede rekrutterings- og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune, skole og andre parter.
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset.
 • Overordna ansvar for systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Utvikle Forandringshuset Grønland i tråd med målsettingen, herunder oppfølging av metodikk og utvikling i konsepter og prosjekter. Samhandle med øvrig stab i KFUK-KFUM Forandringshuset om utvikling av konsepter på Grønland.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet. 

KVALIFIKASJONER 

Du har:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Erfaring med prosjektledelse, og å lede flere prosesser samtidig.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkningsprosesser og relevant erfaring innen arbeid med barn og unge.
 • Engasjement for og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne 

EGENSKAPER

 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid
 • Jobber godt selvstendig, er initiativrik og målbevisst
 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger
 • Lagspiller som evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Forandringshusets arbeid, formål og verdier
 • Være villig til å jobbe på dag- og kveldstid og noe helgearbeid må medregnes
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

VI TILBYR

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • En stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Gyldig politiattest må fremlegges. 

Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo, Ingrid Elise Sigmundstad på telefon 928 67 305 for mer informasjon om stillingen.
For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.no

 
Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 8. april 2021