KFUK-KFUM Forandringshuset søker: Programkoordinator for Forandringshuset Haugesund og Kopervik i 100 % fast stilling.

KFUK-KFUM Forandringshuset søker programkoordinator fast i 100% stilling. Ønsker du å være en del av et mangfoldig team hvor vårt felles mål er å skape åpne og trygge fellesskap hvor barn og unge har like muligheter til å utvikle seg selv i fellesskap med andre? Er du en person som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår? En som søker ny kunnskap, stiller spørsmål og evner å finne løsninger og avdekke små og store barrierer for måloppnåelse? 

OM OSS 

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”. 

STILLINGEN: 

Du skal koordinere og bidra i utviklingen av Forandringshuset sin aktivitet på Haugalandet. Du har faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom og/eller prosjektledelse. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og er en erfaren teamspiller. Du vil ha en sentral rolle i driften av Forandringshuset på Haugalandet, og vil jobbe i team med lokalt ansatte og ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Haugesund. Daglig arbeidsplass er på Forandringshuset i Haugesund. 

ARBEIDSOPPGAVER: 

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere. 
 • Særlig ansvar for medvirkningsprosesser med målgruppen.
 • Lede rekrutterings- og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune, skole og andre parter.
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset. 
 • Overordna ansvar for systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Utvikle Forandringshuset i tråd med målsettingen, herunder oppfølging av metodikk og utvikling i konsepter og prosjekter.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet. 

DU HAR: 

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkningsprosesser.
 • Erfaring med prosjektledelse, og å lede flere prosesser samtidig.
 • Relevant erfaring, og engasjement innen arbeid med barn og ungdom.
 • Erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

VI TILBYR:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. 

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder for Forandringshuset Haugesund; Hiwot Hailu, tlf. 47 79 49 12 for mer informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 18.04.2021 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

 Mer om Forandringshuset: www.Forandringshuset.no Mer om KFUK-KFUM: www.kfuk-kfum.no