KFUK-KFUM Møre og Romsdal søker Daglig leder, 80 - 100 % fast stilling.

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

KFUK-KFUM Møre og Romsdal (heretter kalt kretsen) har høyt aktivitetsnivå med et bredt tilbud til de ulike enhetene og mange arrangement i løpet av året. Med utgangspunkt i vår langtidsstrategi KFUK-KFUM 2025 og fastsatte toårsmål jobber hele organisasjonen med medlemsekspansjon og mobilisering på bakgrunn av barn og unges behov. Vi søker nå en innovativ og initiativrik daglig leder som kan følge opp dette arbeidet. 

Ansvarsområder: 

- Daglig drift av kretsen med økonomi, søknader, rapportering og oppfølging av samarbeidspartner. 
- Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025, med særlig vekt på oppstart av åpent diakonalt arbeid. 
- Arbeide for vekst i organisasjonen. 
- Planlegge, og gjennomføre kretsarrangementer, leirer, kurs og ledertrening. 
- Stå for inntektsbringende tiltak i kretsen. 
- Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med bispedømmet og menigheter. 
- Følge opp og besøke enheter. 
- Arbeide for internasjonalt engasjement gjennom KFUK-KFUM Global. 

For stillingen. Vi søker deg som: 

- Har høyere utdanning eller relevant dokumentert arbeidserfaring. 
- Har gode samarbeidsevner, men som samtidig kan jobbe selvstendig. 
- Er innovativ. 
- Har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og nettverksbygging, gjerne fra KFUK-KFUM. 
- Har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne. 

Vi kan tilby: 

- En spennende og variert jobb i en aktiv og velfungerende krets. Kretsen har mange enheter, et stort nettverk av frivillige og mange godt etablerte, årvisse arrangementer. 
- En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
- Fleksibel arbeidstid. Må påregne arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering for eksempel i forbindelse med roligere perioder, eks i skolens ferier. 
- Lønn i henhold til Norges KFUK-KFUM sitt regulativ med gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Arbeidssted: 

Kretskontoret ligger på SUFH (Sunnmøre folkehøgskole i Ulsteinvik) men vi er åpne for å finne gode og fleksible løsninger for den rette søkeren. 

Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin formålsparagraf, kristne profil og visjon. Søker bør ha sertifikat og disponere egen bil. Politiattest må fremvises. 

For ytterligere informasjon kontaktes programsjef Kristian Byfuglien Knapstad tlf: 470 26 436, kristian.knapstad@kfuk-kfum.no eller styreleder i kretsen Åge Birger Hofseth, abir-hof@online.no, tlf 90085480 

Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist er 29.02.2020