KFUK-KFUM Møre og Romsdal søker Daglig leder, 80 - 100 % fast stilling

KFUK-KFUM Møre og Romsdal søker Daglig leder, 80 - 100 % fast stilling

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM Møre og Romsdal (heretter kalt kretsen) har et høyt aktivitetsnivå med et bredt tilbud til de ulike enhetene og mange arrangement i løpet av året. Med utgangspunkt i vår langtidsstrategi KFUK-KFUM 2025 og fastsatte toårsmål jobber hele organisasjonen med medlemsekspansjon og mobilisering på bakgrunn av barn og unges behov. Vi søker nå en innovativ og initiativrik daglig leder som kan følge opp dette arbeidet.

ansvarsområder:

 • Daglig drift av kretsen med økonomi, søknader, rapportering og oppfølging av samarbeidsparter. 
 • Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025, med særlig vekt på oppstart av åpent diakonalt arbeid. 
 • Arbeide for vekst i organisasjonen. 
 • Planlegge, og gjennomføre kretsarrangementer, leirer, kurs og ledertrening. 
 • Stå for inntektsbringende tiltak i kretsen. 
 • Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med bispedømmet og menigheter. 
 • Følge opp og besøke enheter. 
 • Arbeide for internasjonalt engasjement gjennom KFUK-KFUM Global.

 For stillingen:

 • Har høyere utdanning eller relevant dokumentert arbeidserfaring.
 • Har gode samarbeidsevner, men som samtidig kan jobbe selvstendig.
 • Er innovativ.
 • Har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og nettverksbygging, gjerne fra KFUK-KFUM.
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon.

 vi kan tilby:

 • En spennende og variert jobb i en aktiv og velfungerende krets. Kretsen har mange enheter, et stort nettverk av frivillige og mange godt etablerte, årvisse arrangementer.
 • En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid. Må påberegne arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering for eksempel i forbindelse med roligere perioder, eks i skolens ferier. 
 • Lønn i henhold til Norges KFUK-KFUM sitt regulativ med gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Arbeidssted: Kretskontoret er på Sunnmøre folkehøgskole, Ulsteinvik (SUFH), men vi er åpne for å finne gode og fleksible løsninger for den rette søkeren. 

Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin formålsparagraf, kristne profil og visjon. Søker bør ha sertifikat og disponere egen bil. Politiattest må fremvises. 

For ytterligere informasjon kontaktes programsjef Kristian Byfuglien Knapstad mob. 470 26 436, e-post: kristian.knapstad@kfuk-kfum.no eller styreleder i kretsen Åge Birger Hofseth, e-post: abir-hof@online.no, mob. 900 85 480

Søknad med CV sendes til personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist er 20.08.19