KFUK-KFUM Sogn og Fjordane søker Daglig leder, 100 % fast stilling

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barn- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 500 enheter. 
Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. 

Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

KFUK-KFUM Sogn og Fjordane (heretter kalt kretsen) har høyt aktivitetsnivå med et brett tilbud til de ulike enhetene og mange arrangement i løpet av året. Kretsen eier Nesholmen leirsted som er en sentral samlingsplass. 

Sentrale oppgaver vil være: 

- Daglig drift av kretsen med økonomi, søknader, rapportering og oppfølging av samarbeidsparter. 
- Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025. 
- Arbeide for vekst i organisasjonen. 
- Planlegge, og gjennomføre kretsarrangementer, leirer, kurs og ledertrening. 
- Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med bispedømmet og menigheter. 
- Følge opp og besøke enheter. 
- Arbeide for internasjonalt engasjement gjennom KFUK-KFUM Global.

Vi søker deg som: 

- Har høyere utdanning eller relevant dokumentert arbeidserfaring. 
- Har gode samarbeidsevner, men som samtidig kan jobbe selvstendig. 
- Er innovativ. 
- Har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og nettverksbygging. 
- Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

Vi kan tilby: 

- En spennende og variert jobb i en aktiv og velfungerende krets. Kretsen har mange enheter, et stort nettverk av frivillige og mange godt etablerte, årvisse arrangementer. 
- En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
- Fleksibel arbeidstid. Må påberegne arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering for eksempel i forbindelse med roligere perioder, eks i skolens ferier. 
- Lønn i henhold til Norges KFUK-KFUM sitt regulativ med ode forsikrings- og pensjonsordninger. 
- Om ønskelig kan vi være behjelpelig med å skaffe bosted. 

Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin formålsparagraf, kristne profil og visjon. 

Søker bør ha sertifikat og disponere egen bil. 

For ytterligere informasjon kontaktes programsjef Kristian Byfuglien Knapstad tlf: 470 26 436, kristian.knapstad@kfuk-kfum.no 

Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no 

Søknadsfrist: 15.09.19