KFUK-KFUM søker Business Controller - Prosjektstyring

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

KFUK-KFUM oppretter en ny 100 % treårig prosjektstilling som Business Controller med hovedansvar for prosjektstyring 

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og ungdom? Vil du kjempe for alle unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? KFUK-KFUM er i sterk vekst og søker etter en Controller for å styrke vår gjennomføringsevne og sikre kvaliteten i vårt utviklingsarbeid. Som Controller hos oss vil du ha ansvar for at en bred portefølje av prosjekter styres og gjennomføres i tråd med organisasjonens kvalitetskrav og vedtatte mål og strategier. Sentralt for stillingen er å følge opp resultater, økonomi- og prosjektstyringen, ved å sikre sammenheng mellom økonomiske prioriteringer og vedtatte mål og krav. Du vil inngå i Økonomiavdelingen, og vil samarbeide tett med prosjektledere fra andre fagavdelinger. Stillingen rapporterer til Økonomisjef.

ARBEIDSOPPGAVER: 
-Ansvarlig for kvalitetssikring i gjennomføring av vedtatte prosjekter, herunder
  • Lede prosjektmøter ved bruk av prosjektstyringsverktøyet
  • Løpende kontroll på prosjekters økonomi 
  • Påse/sørge for at prosjektet gjennomføres iht vedtatte rammer og krav 
  • Kontakt med revisor og rapportering til “bidragsyter” 
  • Bindeledd mellom økonomiavdeling og prosjektansvarlige 
-Videreutvikling av rutiner, systemer og retningslinjer og tilrettelegge for effektiv samhandling i prosjekter 
-Bidra i planlegging og kvalitetssikring av prosesser for budsjettering, prognoser og rapportering. 
-Bidragsyter til regnskap/økonomiske fagmiljø 


KVALIFIKASJONER/ERFARING: 

-Relevant høyere utdannelse 
-God kjennskap til Poweroffice og Excel er en fordel. 
-Erfaring innen økonomi- og prosjektstyring, budsjettering og rapportering 
-Evne til å se detaljer og de store linjene 
-Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 

EGENSKAPER: 

-Gode analytiske evner 
-Strukturert og systematisk 
-Evner å kommunisere tall og økonomi med ikke-økonomer på en presis og forståelig måte. 
-Teamorientert med vilje og evne til samarbeid. 
-Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver. 
-Er læringsvillig og klar over egne styrker og svakheter.

VI TILBYR: 

-Utfordrende arbeidsoppgaver i et mangfoldig og engasjert fagmiljø. 
-Spennende utviklingsmuligheter. 
-Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige. 
-Lønn i henhold til tariffavtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
-Vårt kontor ligger sentralt i Oslo sentrum (kun 5 minutters gange fra Oslo S).
 

KFUK-KFUM ønsker at staben skal reflektere mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

Politiattest må fremlegges. 

Ta gjerne kontakt med Økonomisjef Pål Pernes (916 53 226) for mer informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no 
Søknadsfrist: 29.02.2020. 

Mer om KFUK-KFUM: https://kfuk-kfum.no/