KFUK-KFUM søker Daglig leder i Nordland KFUK-KFUM, 100 % fast stilling - Spennende jobb med stort utviklingspotensial

KFUK-KFUM søker Daglig leder i Nordland KFUK-KFUM, 100 % fast stilling - Spennende jobb med stort utviklingspotensial

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med rundt 17 000 medlemmer og cirka 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

Nordland KFUK-KFUM driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid i nært samarbeid med menighetene og bispedømmet. Vi har ca. 500 medlemmer, 20 enheter og er en del av KFUK-KFUM, en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

ansvarsområder

 • Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025 samt gjeldende to-årsmål.
 • Oppnå vekst i organisasjonen ved å starte flere enheter og få flere medlemmer.
 • Arrangere arrangementer, kurs og ledertrening.
 • Etablere og vedlikeholde samarbeidsrelasjoner med øvrige interessenter.
 • Følge opp enheter gjennom enhetsbesøk.
 • Ansvar for daglig drift av kretsen med økonomi, søknader, rapportering og oppfølging av samarbeidsparter. 

vi søker deg som

 • Har høyere utdanning eller relevant dokumentert arbeidserfaring.
 • Har gode samarbeidsevner, men som samtidig kan jobbe selvstendig.
 • Er en organisasjonsbygger.
 • Har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og nettverksbygging.
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

vi kan tilby

 • En jobb med store faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • En fleksibel arbeidstid. Det må påberegnes arbeid en del ettermiddag/kveld/helg, men med muligheter for avspasering i forbindelse med roligere perioder, for eksempel i skolens ferier.
 • Lønn i henhold til Norges KFUK-KFUM sitt regulativ.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Kontorsted er Bodø, men noe hjemmekontor kan vurderes. Politiattest må fremlegges. Folkehøgskolen Nord-Norge på Evenskjer eies og drives av KFUK-KFUM. Vi ser at det kan være gode synergier mellom denne stillingen og skolen. Den som ansettes vil være en nøkkelperson i arbeidet. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt vekt. Søkere må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin formålsparagraf, kristne profil og visjon. 

For ytterligere informasjon kontaktes Generalsekretær Øystein Magelssen tlf: 99704117, oystein.magelssen@kfuk-kfum.no . Eller styreleder i kretsen Vigleik Aas tlf: 452 28 865

Søknad med CV sendes til personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 7. oktober