KFUK-KFUM søker prosjektkoordinator til KFUK-KFUM Kulturskole - 50 % prosjektstilling for 1år

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 550 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM Kulturskole ble etablert høsten 2017, og har i dag litt over 60 elever som følger ukentlig musikkundervisning samt kurs i visuell kunst. Undervisningen foregår i samarbeid med lokale menigheter i kirkens lokaler på ettermiddags- og kveldstid. Kulturskolen har i dag 15 engasjerte lærere som er musikere og pedagoger med fagutdanning, eller har annen relevant erfaring og utdannelse, og har gjerne bakgrunn fra KFUK-KFUM. Kulturskolens nettside er: www.kulturforalle.no.

Vi anser mulighetene og potensialet for videre ekspansjon og videreutvikling av Kulturskolen som store, og søker en motivert medarbeider som kan lede dette utviklingsarbeidet videre. Stillingen er et 1 års engasjement med oppstart så snart som mulig, med ønske om videreføring. Du vil jobbe i Programavdelingen ved Forbundskontoret i Oslo. Dagens prosjektleder for Kulturskolen vil gå over i nye oppgaver i Programavdelingen, men vil også inngå i teamet rundt Kulturskolen som rådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av KFUK-KFUM Kulturskole. Herunder administrasjon, elevlogistikk, kontakt med undervisningssteder og rekruttering og koordinering av lærerstab.
 • Faglig ledelse av KFUK-KFUM Kulturskole.
 • Markedsføring og kommunikasjon. Dette i samarbeid med vår Markeds- og kommunikasjonsavdeling.
 • Lede arbeidet med videreutvikling og ekspansjon av KFUK-KFUM kulturskole. Herunder nye kurstilbud og nye undervisningssteder.
 • Økonomi- og budsjettarbeid. Dette i samarbeid med vår Økonomiavdeling

Vi søker deg som har:

 • Kompetanse og erfaring i prosjektledelse og administrasjon, inklusiv økonomistyring og logistikk. 
 • Kulturrelevant bakgrunn
 • Krav til kvalitet, og jobber målrettet og effektivt
 • Gode evner innen relasjons- og nettverksbygging.
 • Kreative evner og gründermentalitet, og som ser muligheter og løsninger for videre ekspansjon og vekst for Kulturskolen.

Vi tilbyr: 

 • Arbeidsfellesskap med dyktige, dedikerte og engasjerte medarbeidere og lærere
 • Muligheter for å være med på å videreutvikle et nytt og spennende programkonsept
 • Lønn etter KFUK– KFUM Norge sitt regulativ


Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Politiattest blir etterspurt. Ta gjerne kontakt med teamleder for programteamet, Lars Leinebø, tlf. 988 30 937, eller prosjektleder for Kulturskolen, Hans Olav Baden for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 23. mai 2019