KOORDINATOR FOR HOME-START, 100 % fast stilling i KFUK-KFUM Øygarden

KFUK-KFUM Øygarden er en hovedforening i Norges KFUK-KFUM. Vi driver Home Start familiekontakten, tre åpne barnehager, Ten Sing koret Lukas og KM Kluzz et fellesskaps- og aktivitetstilbud for familier. Virksomheten har kontor på Straume vest for Bergen. 

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram rettet mot småbarnsfamilier. Gjennom frivillige tilbys familier som ønsker det regelmessig støtte og hjelp. Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Home-Start Familiekontakten er en del av et norsk og internasjonalt nettverk med opplæring og veiledning fra det nasjonale kontoret (Home-Start Familiekontakten Norge). Se også nettsider www.home-start-norge.no 


Arbeidsoppgaver vil være å rekruttere frivillige, arrangere kurs, koble frivillige med familier, veiledning, samarbeid med offentlige og frivillige aktører, og aktivt informasjonsarbeid. 

Søker må ha: 

  • Bachelorgrad innen helse/sosialfag/pedagogikk. I særlige tilfeller kan dokumentert realkompetanse/bred erfaring innenfor fagområdet bli vurdert. 
  • Relevant erfaring, gjerne med frivillige. 
  • Engasjement, gode samarbeidsevner og relasjons kompetanse. 
  • Evne til å jobbe planmessig, fleksibelt og selvstendig. 
  • Personlig egnethet. 

Vi kan tilby en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver, nettverkssamarbeid og fleksibel arbeidstid. Koordinator gjennomfører mange hjemmebesøk i løpet av året, følger opp og veileder familiekontaktene. Søker må derfor ha førerkort og egen bil til disposisjon. Det må påregnes en god del ettermiddag og kveldsarbeid som kan avspaseres i rolige perioder som i skolens ferier. Politiattest må fremlegges. Oppstart så snart som mulig. 

Den som ansettes i stillingen må arbeide i tråd med Norges KFUK-KFUM og Home-Start sin ideologi og profil. Lønn i henhold til tariffavtale. For mer informasjon kontakt styreleder KFUK-KFUM Øygarden Trond Gammelseter tlf. 952 46 165 

Søknad med CV og vitnemål sendes innen 31. oktober til e-post: personal@kfuk-kfum.no 

Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM skal unge mennesker kunne være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er også en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA