Markeds- og innsamlingskoordinator, 3-årig prosjekt, 100 % stilling, søkes til KFUK-KFUM

Markeds- og innsamlingskoordinator, 3-årig prosjekt, 100 % stilling, søkes til KFUK-KFUM

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Nå søker vi deg som vil være med på reisen mot å realisere våre mål.

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 16 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. 

Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Vi søker nå etter en medarbeider som kan øke vår kompetanse og kapasitet på finansiering av dette viktige arbeidet.

for stillingen

Du skal initiere, lede og koordinere prosjekter som øker Norges KFUK-KFUMs evne til å finansiere arbeid for barn og unge. Prosjektene kan være både lokale og regionale i KFUK-KFUM. Du har kompetanse og erfaring fra inntektsbringende arbeid, inklusiv utforming av søknader og rapportering. Du er innovativ og utviklingsfokusert og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er nettverksbygger og har gode kommunikasjonsevner. Du har formell kompetanse og/eller erfaring innen markeds- og innsamlingsfeltet. Du trenger ikke kunne alt når du starter i jobben men brenner for å lære og utvikle deg. Du liker å samarbeide og spiller andre medarbeidere gode. 

Daglig arbeidsplass er på KFUK-KFUMs hovedkontor i Oslo. Herfra vil du jobbe tett med stab og sammen med regionalt og lokalt ansatte.

arbeidsoppgaver

 • Ansvar for inntektsgenererende arbeid og finansiering av prosjekter i hele organisasjonen
 • Initiere, koordinere og gjennomføre søknads- og rapporteringsprosesser, og utvikle gode rutiner for dette
 • Utvikle KFUK-KFUMs profil for sponsormarkedet/CSR
 • Utvikle giverkampanjer og ordninger for private støttespillere
 • Bidra i utviklingen av nye konsepter for barn og unge 
 • Bidra i utviklingen av KFUK-KFUM som helhet

du har

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring innen fagområdet
 • Engasjement for og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag

vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søkere må kunne identifisere seg med Norges KFUK-KFUMs visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes. Politiattest vil bli etterspurt. 

Ta gjerne kontakt med Markeds – og kommunikasjonssjef Thea Solstad, tlf. 482 30 659 eller e-post thea.solstad@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 18. februar

Mer om KFUK-KFUM