Programkoordinator for Forandringshuset Holmlia - 3-årig 100 % prosjektstilling

Vil du bidra faglig til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin satsing på sosialt arbeid og inkludering. Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle Forandringshuset Holmlia.

Forandringshuset skal svare på barn og unges behov i dag. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble etablert i 2016 på Grønland i Oslo. I tillegg finnes det Forandringshus i Loddefjord (Bergen), Drammen og Haugesund. Vi søker nå etter en koordinator som brenner for å skape et godt tilbud for barn og unge på Holmlia. Prosjektet startet i år.

Forandringshuset Holmlia er et samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon og Unge Holmlianere og er et kultur- og aktivitetshus med primærmålgruppe ungdom i alderen 13 – 26 år. Forandringshuset arbeider innen tre virksomhetsområder; aktiv fritid, arbeid og entreprenørskap, samfunnsengasjement og inkludering. Forandringshuset Holmlia arbeider innenfor alle virksomhetsområdene.

I tråd med Forandringshusets oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillige medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre.

FOR STILLINGEN:

Du skal lede og koordinere Forandringshuset sin aktivitet. Du har faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen, evner å samarbeide og spiller andre medarbeidere gode. Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset Holmlia, og vil jobbe i team med lokalt ansatte og ledes av virksomhetskoordinator for Forandringshuset Oslo. Daglig arbeidsplass er på Forandringshuset Holmlia.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Hovedansvar for aktivitet i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer og brukerne av huset.
 • Rekrutteringsarbeid på skoler og ute i felt.
 • Informasjon på sosiale medier og informasjonsarbeid
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset
 • Utvikle Forandringshuset Holmlia i tråd med målsettingen.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet. 

DU HAR:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkning av målgruppen.
 • Erfaring med å jobbe etter fastsatte mål.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og ungdom 
 • Engasjement for og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag. 

VI TILBYR:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Ettermiddag/kveldsarbeid ca. 2 dager i uken og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. Oppstart i august.
Ta gjerne kontakt med koordinator for Forandringshuset Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no Søknadsfrist er 28. april.

Mer om Forandringshuset: www.Forandringshuset.no,
Mer om KFUK-KFUM: www.kfuk-kfum.no

Forandringshuset gir rom for barn og unge menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!