Prosjektleder for etablering av Forandringshuset i Stavanger (ettårig, 100% stilling)

KFUK-KFUM Forandringshuset søker: Prosjektleder for etablering av Forandringshuset i Stavanger (ettårig 100% prosjektstilling)

Ettårig 100% stilling

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge.

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”.

I 2020 er det i samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennomført et omfattende forprosjekt for å kartlegge barn og unges behov i Stavanger for å vurdere muligheten for etablering av Forandringshuset i området. KFUK-KFUM Rogaland og KFUK-KFUM Stavanger, med støtte av Kirkens Bymisjon, går nå sammen inn for å følge opp funnene i forprosjektet gjennom et etableringsprosjekt i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i 2021-2022. Målet for prosjektet er å sikre samarbeid, finansiering og utvikling av aktivitet for målgruppen som samlet bidrar til en styrking av forebyggende arbeid i Stavanger, og en varig etablering av Forandringshuset i kommunen. Hillevåg kommunedel og Kvaleberg levekårssone er identifisert som hovedfokusområde, og en satsing på forebyggende tiltak og aktivitet i sentrum av Stavanger vil også vurderes.

Nå søker vi deg som vil være med på laget og ha en ledende rolle i å etablere Forandringshuset i Stavanger, og slik bidra til å oppfylle vår visjon:

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

Om stillingen: Arbeidssted vil være i felles kontor- og forsamlingslokale hos Pådriv i Hillevåg. Stillingen er plassert i Forandringshusets nasjonale stab og rapporterer til prosjektets styringsgruppe som ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Norge. I det daglig vil man samarbeid tett med ansatte i KFUK-KFUM Rogaland/Stavanger og Forandringshuset.

OPPDRAG OG ARBEIDSOPPGAVER:

Vi søker deg som brenner for barn og unge og som gjennom systematisk arbeid vil bidra til at flere unge kan få muligheter til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Ditt hovedansvar vil være å lede arbeidet med etablering av Forandringshuset i Stavanger. Du vil ha ansvar for å initiere og gjennomføre konkret utviklingsarbeid sammen med ungdom, i tett samarbeid med offentlige og ideelle aktører på feltet, og med god støtte fra kollegaer i KFUK-KFUM og Forandringshuset.

Det overordnede målet for prosjektperioden (mars 2021 t.o.m. mars 2022) er at Forandringshuset Stavanger er etablert som en aktør på ungdomsfeltet i Stavanger. Dette skal skje gjennom målrettet arbeid med et særlig fokus på samskaping, finansiering og gjennomføring av aktivitet av, for og med målgruppa.

Sentrale arbeidsoppgaver som hører til stillingen:

 • Bygge nettverk og relasjoner med offentlige og ideelle aktører på feltet med mål om om felles satsing på forebyggende ungdomsarbeid og inkludering. 
 • Sikre finansiering til aktivitet og utvikling av Forandringshusets aktivitet i Stavanger.
 • Utvikle og gjennomføre piloter på aktivitet i samarbeid med målgruppa. 
 • Samhandle med øvrig stab i KFUK-KFUM Forandringshuset om etablering av nasjonale konsepter i Stavanger. 
 •  Bidra til den helhetlige utviklingen og driften av KFUK-KFUM Forandringshuset.

KVALIFIKASJONER

Du har:

 • Relevant høyere utdannelse og/eller dokumentert realkompetanse.
 • Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid/entreprenørskap.
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.
 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid.
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

EGENSKAPER

 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid.
 • Jobber godt selvstendig, er initiativrik og målbevisst.
 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger.
 • Lagspiller som evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse.
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling.
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Forandringshusets arbeid, formål og verdier.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

VI TILBYR

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • En stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kollegaer.
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gyldig politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Norge, Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720, eller daglig leder i KFUK-KFUM Rogaland, Ida Lorentze Vik tlf. 988 16 112 for mer informasjon om stillingen.

For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.no

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 10. januar 2021