Prosjektmedarbeider for inkluderingsprosjektet “FOR ALLE” (toårig 50-100% stilling)

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Vil du bidra til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer for å gi barn og unge muligheter for deltakelse? 


Prosjektet “FOR ALLE” har som mål å bedre koordineringen av tilbud for barn og unge som opplever økonomisk utenforskap i Bergen. Gjennom workshops og nettverkssamlinger er det ønskelig å bygge opp et nettverk for å styrke samarbeidet og koordineringen mellom ideelle organisasjoner. Prosjektet er støttet av Stiftelsen SR-bank, og det er lignende prosjekt i flere andre byer. 

 Stillingen er plassert som en del av staben i KFUK-KFUM Forandringshuset i Bergen. Forandringshuset gjennomfører for tiden en storsatsing i Bergen sentrum hvor vi jobber med å bygge opp et kraftsenter for ungdomskultur og forebyggende aktiviteter midt i Bergen sentrum. Primærmålgruppen er ungdom i alderen 13-26 år. 

Til prosjektet “FOR ALLE” søker vi en 50% prosjektmedarbeider. Det vil likevel være mulig å søke om inntil 100% stilling. Arbeidsoppgaver utover de 50% som er bundet til prosjektet vil da være knyttet til utvikling og etablering av aktivitetstilbud og nye inkluderingsprosjekter i Forandringshuset. 

Om Forandringshuset: 

 Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap. 

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”. 

 FOR STILLINGEN: 

 Du skal ha en aktiv rolle i prosjektet FOR ALLE, og skal bidra til økt koordinering og samhandling mellom ideelle organisasjoner som jobber med barn og unge som opplever ulike former for utenforskap. Vi søker en utadvendt og løsningsorientert prosjektmedarbeider til å være med å bygge opp og utvikle FOR ALLE i Bergen. Som prosjektmedarbeider vil du bidra i arbeidet med å bygge opp, utvikle og legge til rette for god samhandling mellom ideelle og offentlige aktører. Du skal i tett samarbeid med prosjektleder arrangere workshops og nettverkssamlinger. Du vil være med på å jobbe med “Design thinking” som metode og utvikle modeller for å imøtekomme behovene for å bedre samhandlingen og bidra til et godt samarbeid mellom ideelle og offentlige aktører. For å få et godt kjennskap til ulike ideelle og offentlige aktører, kan det bli aktuelt med hospitering på tvers av organisasjoner og aktivitetsarenaer. 

ARBEIDSOPPGAVER: 

  • Fasilitere samarbeid med ulike ideelle og offentlige aktører på inkluderingsfeltet
  • Utvikle godt tverrsektorielt samarbeid gjennom å bygge opp gode metoder og modeller for dette arbeidet
  • Bidra i strategisk utviklingsarbeid
  • Fasilitator for ulike workshops, seminarer og nettverkssamlinger
  • Bistå i arbeidet med å utvikle nye satsninger og tilbud på tvers av organisasjoner og aktører 

DU HAR: 

  • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
  • Erfaring med prosjektarbeid og utviklingsarbeid
  • God kjennskap og engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår
  • Erfaring fra forebyggende arbeid i ideell og/eller offentlig sektor
  • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. 

EGENSKAPER 

● Dyktig relasjons- og nettverksbygger 
● Jobber godt selvstendig og er strukturert og ryddig
● Evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse
● Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling
● Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

 VI TILBYR: 

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Stillingen i FOR ALLE-prosjektet er en 50% stilling. Det kan være muligheter for å øke stillingen til 100%, med andre arbeidsoppgaver i Forandringshuset. Skriv i søknaden hvilke stillingsprosent du ønsker. 

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Gyldig politiattest må fremlegges.
Ta gjerne kontakt med prosjektleder i FOR ALLE, Elise Birkeland tlf. 926 19 488 for mer informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no 

 Søknadsfrist er 18.04.2021