Sommercrew på Forandringshuset Grønland

Forandringshuset søker etter personer for å etablere et SommerCrew som skal arrangere ferieaktiviteter for ungdom i Oslo. Aktivitetene vil i hovedsak foregå på Forandringshuset Grønland. Arbeidet vil foregå i uke 26, 27 og 28, på dagtid og kveldstid. Søkere til jobben må derfor være tilgjengelig i hele dette tidsrommet for å kunne søke.

arbeidsoppgaver:

  • Gjennomgå ledertrening
  • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • Rekruttering og informasjonsarbeid
  • Oppdatering av sosiale medier
  • Innkjøp av utstyr


Søker må:

  • Være mellom 18-25 år
  • Fortrinnsvis være bosatt i Bydel Gamle Oslo
  • Være sosial og like å bli kjent med nye mennesker
  • Være engasjert og har gode samarbeidsevner


Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Forandringshuset Grønland retter seg mot barn og unge i alderen 13-26 år. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM.


Tidligere arbeidserfaring er ikke et krav. For hjelp til å skrive søknadstekst eller øve til intervju kan du ta kontakt med blant annet Jobbsøkerhjelpen (http://www.jobbsokerhjelpen.no), Jobbx (http://www.jobbx.no) eller stikke innom Aktivitetshuset K1 på torsdager mellom kl. 15.00 og 20.00.

Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og tariffavtale.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med koordinator for ferie- og helgetilbud Dorthe Westgaard på tlf: 95 55 87 08 eller e-mail: dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.

Søknad må sendes innen 1 juni 2018 til dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.