Ungdomsarbeider i KFUK-KFUM Grimstad - 20 % prosjektstilling fra august 2019 til ut juni 2020

Vi søker deg som er initiativrik, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. 

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med over 15 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. 

Grimstad KFUK-KFUM ble stiftet i 1892. Foreningen er en aktiv og viktig forening. I dag drives det et aktivt barne- og ungdomsarbeid på Triangelhuset med Speiderarbeid, Ten-Sing og tilbud for studenter/unge voksne.


Dine oppgaver: 

- Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025 i en lokal kontekst. 
- Være med i ledergruppa for Grimstad Ten-Sing, med spesielt ansvar for miljø og multimedia. 
- Videreutvikle foreningens og underavdelingenes bruk av sosiale medier i samarbeid med de ulike styrer. 
- Jobbe tett sammen med Grimstad KFUK-KFUM sitt styre for å videreutvikle foreningens eksisterende arbeid i Grimstad samt være med å tilrettelegge for nytt arbeid. Skape møteplasser med unge mennesker og også med ulik etnisk bakgrunn. 
- Arbeide i tett samarbeid med Grimstad menighet.
 

Dine kvalifikasjoner: 

- Kompetanse på bruk av sosiale medier. 
- Evne til å arbeide selvstendig. 
- Ha gjennomføringsevne. 
- Liker å ta initiativ. 
- Ha gode evner til samarbeid på tvers av generasjoner og i team. 

Søkeren må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Egnethet i forhold til å arbeide blant barn og unge tillegges vekt. Stillingen kan kombineres med studier. 

Vi tilbyr: Lønn i henhold til regulativ, gode pensjons- og forsikringsvilkår. 

Arbeidssted Triangelhuset, Grimstad. Arbeidstid er også knyttet til kvelder og helger. 

For mer informasjon kontakt Ingrid Selås, tlf. 481 37 810. 

Søknad sendes til: ingrid@sigmond.no

Søknadsfrist 20.august.