Ungdomsarbeider i KFUK-KFUM Grimstad (20 % prosjektstilling fra høsten 2020 til ut juni 2021)

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA

Grimstad KFUK-KFUM ble stiftet i 1892. Foreningen er en aktiv og viktig forening. I dag drives det et aktivt barne- og ungdomsarbeid på Triangelhuset med Speiderarbeid, Ten-Sing og i perioder tilbud for studenter/unge voksne.


Vi søker deg som er initiativrik, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. 

Dine oppgaver: 

- Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025 i en lokal kontekst. 
- Være med i ledergruppa for Grimstad Ten-Sing, med spesielt ansvar for miljø og multimedia. 
- Videreutvikle foreningens og underavdelingenes bruk av sosiale medier i samarbeid med de ulike styrer. 
- Jobbe tett sammen med Grimstad KFUK-KFUM sitt styre for å videreutvikle foreningens eksisterende arbeid i Grimstad samt være med å tilrettelegge for nytt arbeid. Skape møteplasser med unge mennesker og også med ulik etnisk bakgrunn. 
- Arbeide i tett samarbeid med Grimstad menighet. 

Dine kvalifikasjoner: 

- Kompetanse på bruk av sosiale medier. 
- Evne til å arbeide selvstendig. 
- Ha gjennomføringsevne. 
- Liker å ta initiativ. 
- Ha gode evner til samarbeid på tvers av generasjoner og i team. 

Søkeren må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Egnethet i forhold til å arbeide blant barn og unge tillegges vekt. Stillingen kan kombineres med studier. 


Vi tilbyr: Lønn i henhold til regulativ, gode pensjons- og forsikringsvilkår. Arbeidssted Triangelhuset, Grimstad. Arbeidstid er også knyttet til kvelder og helger. 

For mer informasjon kontakt Anne Brita Thorød, tlf. 99 23 23 52.  Søknad sendes til anne.b.thorod@gmail.com 

Søknadsfrist: 10.11.2020