Virksomhetsleder for Forandringshuset Drammen - 3-årig 100 % prosjektstilling

Vil du bidra faglig til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin satsing på sosialt arbeid og inkludering. Vi søker deg som vil være med på å etablere og lede Forandringshusets arbeid i Drammen.

Forandringshuset skal svare på barn og unges behov i dag. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble etablert i 2016. I dag finnes det Forandringshus i Haugesund, Bergen, Drammen og på Grønland og snart Holmlia i Oslo. Vi søker nå etter en virksomhetsleder som brenner for å skape et godt tilbud for barn og unge i Drammen. Forandringshuset arbeider innen tre virksomhetsområder; aktiv fritid, arbeid og entreprenørskap, samfunnsengasjement og inkludering. Forandringshuset Drammen skal på sikt arbeide innenfor alle virksomhetsområdene.

FOR STILLINGEN:

Du vil ha overordnet ansvar for etablering, utvikling og drift av Forandringshusets virksomhet i Drammen. Du har faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen, evner å samarbeide og spiller andre medarbeidere gode. Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset Drammen, og vil lede et team med prosjektmedarbeider lokalt. Du ledes av og rapporterer til virksomhetsleder for Forandringshuset Norge.

Daglig arbeidsplass er i Fjell kirke i Drammen, hvor du deler lokaler med ansatte i KFUK-KFUM Buskerud og KFUK-KFUM Drammen.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Hovedansvar for utvikling, koordinering og drift av Forandringshuset Drammen.
 • Initiere, utvikle og igangsette prosjekter og tiltak i tråd med Forandringshusets målsettinger.
 • Ledelse og oppfølging av ansatte og frivillige medarbeidere i Forandringshuset Drammen.
 • Søknads- og rapporteringsarbeid på nye og igangsatte prosjekter.
 • Oppfølging av rutiner og systemer.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet.

DU HAR:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge gode team og relasjoner.
 • Kompetanse og erfaring i prosjektledelse, inklusive søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Erfaring med innovativt og ideskapende arbeid i tråd med fastsatte må og strategiplaner.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og ungdom.
 • Engasjement for og erfaring fra ledelse av frivillige.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag. 

VI TILBYR:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger. 


Søkere må kunne identifisere seg med Norges KFUK-KFUM og Forandringshusets formål, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe ettermiddag/kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges. Oppstart i august.

Ta gjerne kontakt med koordinator for Forandringshuset Norge, Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen. Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no Søknadsfrist er 5. mai. 

Mer om Forandringshuset: www.Forandringshuset.no,
Mer om KFUK-KFUM: www.kfuk-kfum.no

Forandringshuset gir rom for barn og unge menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!