Kristen tro og forkynnelse

Trekanten er Norges KFUK-KFUMs viktigste symbol. Trekanten symboliserer det hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Mennesket som skapt til å leve i tro og tillit til Gud, med tanker, følelser, kreativitet og engasjement, fysiske og biologiske behov, lengsler og muligheter. Vårt oppdrag er å legge til rette for at unge mennesker får utfolde og utvikle seg som hele, sanne og fullverdige mennesker, og tjene Gud med hele seg.

Alt vi gjør og formidler i Norges KFUK-KFUM har sitt utspring i budskapet om Jesus Kristus. Den Kristus vi forkynner tar imot hele mennesker som kjenner og tar på alvor både de lyse og de mørke sidene ved livet. Ingen har tenkt så stort, levd så helt og elsker så dypt som Jesus Kristus. Ingen har satt så dype spor med sitt liv og betydd så mye med sin død og oppstandelse.

Vi vil forkynne slik at barn og ungdom forstår at de er elsket av Gud i Jesus Kristus, og at vi gir dem tilhørighet i felleskap der de får hjelp til å tro og blir utfordret til handling.

I fomålparagrafen står det - ”Å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og medmenneskelig forståelse”

Dette har med hele livet å gjøre – og vårt ansvar i verden. I pakt med vårt kristne helhetlige menneskesyn, vil vi formidle sammenheng mellom tro og liv, mellom idealer og ambisjoner, mellom overbevisning og praktisk handling. Ved å utvikle og ta ansvar for hele mennesket bidrar vi til bærekraftige samfunn, lokalt og globalt.