Toårsmål 2015-2017

TOÅRSMÅL 2015-2017 

Norges KFUK-KFUMs landsmøte i Bergen 2015 vedtok følgende mål for organisasjonen for perioden 2015-2017: 

MÅL 1 

KFUK-KFUM videreutvikler og implementerer verktøy som legger til rette for refleksjon rundt dannelse av egen identitet og kristen tro. 

MÅL 2 

KFUK-KFUM løfter frem barn og ungdoms stemmer, meninger og behov 

MÅL 3 

KFUK-KFUM skaper nye møteplasser og aktiviteter som bygger inkluderende fellesskap, med særlig fokus på sårbare unge mennesker 

MÅL 4 

KFUK-KFUM utvikler og implementerer nye programmer og verktøy som fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker 

MÅL 5 

KFUK-KFUM bygger bevegelse for fattigdomsutryddelse og effektiv reduksjon av klimautslipp