Toårsmål 2017-2019

KFUK-KFUMs landsmøte på Ekeberg utenfor Oslo siste helg i april 2017 vedtok følgende toårsmål for perioden 2017-2019:

Vi inkluderer flere unge mennesker i fritidsaktiviteter og fellesskap og har 20 % større medlemsmasse ved å 

Mål 1

Styrke satsningen på ungt lederskap ved å utvikle og gjennomføre ledertreningsprogrammer for flere unge i kirke og samfunn. Utrede hvordan en tenkning og modell for intergenerasjonelt lederskap kan implementeres i KFUK-KFUMs strukturer. 

Mål 2

Etablere mer forebyggende diakonalt arbeid blant unge mennesker, herunder å ha etablert KFUK-KFUM Forandringshus som en inkluderende livsynsåpen arena for unge mennesker, i fem norske byer

Mål 3

Forsterke samhandlingen med Den norske kirke ved å aktivt søke nytt samarbeid om medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Mål 4

Videreutvikle eksisterende og nye programmer for musikk og kultur blant barn og ungdom, med særlig vekt på fornyelse og nyetablering av Ten Sing i hele landet. 

Mål 5

Gi flere unge mennesker innsikt i sammenhengen mellom tro og globalt engasjement. Vi vil skape flere møteplasser mellom ungdom på tvers av kultur- og landegrenser, og nye arenaer for unge menneskers engasjement for rettferdighet og fred. 

Mål 6

Styrke samhandlingen i hele organisasjonen og ha gode systemer og rutiner for rekruttering av enheter, medlemmer og givere. 

Mål 7

Utarbeide forpliktende klimatiltak til alle regionale og nasjonale arrangement. I tillegg vil vi styrke engasjementet for lokale og globale klimasaker.