Vi mener

Med livet på vent

Hver dag blir 42.500 mennesker drevet på flukt. Nå må Norge ...

04.09.2015

Rettferdig fred eller blind lojalitet

Det er tøv at vi som vil ha boikott i kampen mot den har ...

04.09.2015

Vi må ta Jesus på alvor: "Du skal elske din neste som deg selv"

Innlegg i debatten om vielse av likekjønnede ved leder i i ...

13.08.2015
13.08.2015

Ungdomsarbeid kan løse krise

For første gang utlyser kirkerådet en egen ansatt for å Det ...

18.12.2014

Å bli hørt høyt og tydelig

Klimaendringer er til stede i unge menneskers liv. Det må ...

02.12.2014

Feiringen forplikter

Det er enkelt å være enig i barnekonvensjonen, og krevende ...

24.11.2014
<< Forrige | Neste >>