2,9 millioner tilbake til gruppene

Fordeling av Frifond støtten er ferdig fordelt og gruppene i KFUK-KFUM Norge mottar 2 920 000kr totalt!

Formålet med Frifond er at det skal styrke lokalt frivillig arbeid for barn og ungdom i Norge. Derfor kan pengene kun brukes til organiserte aktiviteter relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt i Norge. Pengene skal disponeres av den lokale gruppa og kan ikke gå til å bygge egenkapital, betale ned gjeld eller lønne ansatte. 

Eksempler på hva Frifond kan brukes til kan være: 

  •  Kjøp av ressursmateriell (f.eks. sportsutstyr, noter o.l.) 
  • Deltakelse på ledertreningskurs/seminarer 
  • Honorar for enkelttjenester (f.eks. lydteknikk på konserten, buss-transport til leiren) 
  • Innkjøp av effekter, utstyr & mat (ikke alkohol) 
  • Andre ting som gruppa mener er viktig for å styrke lokalt, frivillig arbeid.

Frifond er en statlig støtteordning som ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn i Norge. Kort forklart er dette penger staten gir til frivillige organisasjoner ut fra hvor mange barne- og ungdomsmedlemmer de har og hvor mange grupper de har som praktiserer demokrati.

fordeling av frifond

KFUK-KFUM får pengene tildelt via Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og Forbundskontoret fordeler pengene til våre lokale grupper og deres lokale frivillige arbeid for barn og ungdom på bakgrunn av retningslinjer bestemt av Forbundsstyret i KFUK-KFUM.

Når må frifond være brukt opp

Frifondstøtten må være brukt opp innen 31. mai året etter tildeling. Får gruppa Frifond desember 2017, må pengene være brukt opp 31. mai 2018. LNU, som fordeler Frifond, krever også at gruppene som mottar Frifond kan dokumentere at pengene går til frivillig arbeid lokalt. Derfor ber vi våre lokale grupper kort fortelle hva Frifond-pengene er blitt brukt til og levere bekreftelse på at pengene er brukt i tråd med formålet og retningslinjene for bruk av Frifond. Grupper som ikke rapporterer på bruk av Frifondpenger vil ikke få Frifond-støtte året etterpå. Pengene kan også bli krevd tilbake. KFUK-KFUM Norge er underlagt LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon.