Vi skal bli 20% flere medlemmer på to år

KFUK-KFUM skal vokse og vi skal bli 20 % flere medlemmer de neste to åra. Det var det overordna toårsmålet Landsmøtet gikk inn for på Ekeberg i april. Les hvordan vi skal nå målet og om hvordan ungdommene hadde det på landsmøtet.

I tillegg vedtok de rundt 100 delegatene sju mål for hvordan vi i alle ledd i KFUK-KFUM skal jobbe for å nå dette målet. Vi skal for eksempel gi ledertrening til enda flere unge mennesker, etablere flere Forandringshus og bli bedre på å samhandle og ha gode systemer og rutiner for å rekruttere flere medlemmer.

Les toårsmålene for 2017-2019 

Godt arbeid, men bekymring for medlemsutviklingen 

Det er SÅ mye spennende som skjer nå, at det ikke er mulig å få plass til alt i denne toårsmeldinga, sa nestleder Karoline Arnesen (28).

Debatten om hva KFUK-KFUM kan gjøre for å rekruttere flere medlemmer startet allerede etter presentasjonen av toårsmeldinga den første dagen, der Forbundsstyrets nestleder Karoline Arnesen tross en lang rekke eksempler på godt arbeid ikke la skjul på bekymringen for nedgangen på 1300 medlemmer fra 2015 til 2016. Deretter åpnet hun for generaldebatt – en debatt der delegatene får ta opp de sakene de har på hjertet og dele ønsker, tanker, utfordringer og oppfordringer med organisasjonen.

engasjert generaldebatt 

Og forsamlingen – der over halvparten av de 103 deltakerne med stemmerett var under tretti år – var ikke vanskelige å be. Flere enn tretti tegnet seg til innlegg under debatten,  Mange var opptatt av nettopp medlemsvekst. 

Gudstjenester for unge voksne flere steder kan kanskje gi flere medlemmer, sa Øystein (18) fra Agder KFUK-KFUM.

- Er vi eigentleg så inkluderande i møte med nye folk som det vi opplev oss sjøl som, spurte Sofie Nordvik (22) fra Sporty Oslo. - Det er mange som bare kommer innom og går igjen, sa Elise Håland Knutsen (19) fra Haugaland KFUK-KFUM. Vi bør gi dem som kommer utfordringer og mulighet til realisere sine ideer slik at de får lyst til å bli hos oss. Både Øystein Wirak fra Agder KFUK-KFUM og Maria Saxegaard fra programutvalget foreslo flere tilbud for unge voksne, slik som turer og gudstjenester, for å gi denne aldersgruppa påfyll. Tobias Mangersnes, delegat for Ten Sing Norway, trakk frem muligheten for flere medlemmer på de fire folkehøyskolene våre.

Nestleder styrket i troa

Avtroppende nestleder i Forbundsstyret Karoline Arnesen.

Mens mange løftet frem viktigheten av å bedre og utvide programtilbudet, pekte andre på behovet for mer samhandling og bedre markedsføring av aktivitetene våre. Da saken ble lukket etter to og en halv time, var nestleder i Forbundsstyret godt fornøyd: - Mange meldte seg på og det kom opp viktige punkter til forbedring og nye ideer til hvordan vi kan møte utfordringene. Jeg ble styrket i troa på at vi skal finne gode løsninger sammen, sa Karoline.


- Viktig å fortelje folk kva dei kan vere med på 

Eyvind August, delegat for Ulstein Ten Sing.

I pausen kunne Eyvind August, delegat for Ulstein Ten Sing, fortelle at første dag på Landsmøtet hadde vært veldig kjekk og innholdsrik. - Eg har lært mykje, høyrt mykje, og det er mange flinke folk med sterke meininga. Vi ungdomar er ein stor del av Landsmøtet og det gir oss lov til å bestemme, og det er veldig bra. Hvordan tenker du vi kan snu medlemsutviklingen? - Eg har tenkt veldig mykje på det, at vi når vi vil rekruttere folk til Ten Sing, så bør vi fortelje folk kva som skjer på Ten Sing, at dei kan få synge, danse, drive med drama, spele i band. Eg er kristen sjølv og synst det er bra at Ten Sing har ein kristen profil, men folk har jo forskjellige interesser og tru, og det er ikkje det første du treng å fortelje, sier 16-åringen.

Inkludere folk med annen bakgrunn

Martine, delegat for Trøndelag KFUK-KFUM

Også Trøndelag KFUK-KFUM sin delegat Martine har tanker om hvordan KFUK-KFUM kan vokse. - Dersom vi blir flinkere til å inkludere folk med andre bakgrunner så kan det hjelpe. Jeg syns det er fint at for eksempel Mosing (Mo Ten Sing) der jeg har vært med, inkluderer enslige mindreårige flyktninger. Og så tror jeg det er viktig med flere møteplasser for unge voksne, legger 22-åringen til. På Cafe UV i Trondheim har vi et bredt aktivitetstilbud, noen ganger quiz, kake og kaffe, andre ganger har vi vært i Pirbadet eller gått på tur.

- Ikke en bestilling vi kan sende til Forbundskontoret

Forbundsstyreleder Helge Taranrød, som forøvrig ble gjenvalgt,  plukket opp igjen saken om medlemsvekst i sin tale neste dag. - Mitt ønske er at det er flere medlemmer det skal handle om de neste to åra. Det er ikke det at vi er en liten og puslete organisasjon. Til sammenlikning kan jeg for eksempel nevne at AUF er 14.000 medlemmer. Men vi kan bli enda mer synlige og vi kan bli enda flere. 

Stort sett enige om vekst

Delegatene fra Nanset Ten Sing og VOT CLub Underground følger godt med under forhandlingene.

Da saken om nye toårsmål ble åpnet på Landsmøtedag to, kom medlemsvekst nok en gang i fokus i og med Forbundsstyrets forslag om å bli 20 % flere de to neste åra. Forsamlingen var lydhør da mange tegnet seg til innlegg , om enn ikke like mange som til generaldebatten. Programutvalgets Maria Saxegaard ønsket en protokolltilførsel om bedre ivaretakelse av frivillige til foreslått mål 1 om ledertrening til flere unge mennesker. KFUK-utvalgets Tora Bjørnøy Lalim foreslo et tillegg til  mål 1 om hvordan en modell for intergenerasjonelt lederskap kan implementeres i KFUK-KFUM. Men de som gikk på talerstolen syntes stort sett enige om 20 % målet og de seks foreslåtte målene for hvordan organisasjonen skal komme dit. 

Kjempet inn eget klimamål

Nordland KFUK-KFUMs delegat Benedicte holdt flammende innlegg om hvorfor KFUK-KFUM burde utarbeide forpliktende klimatiltak til sine arrangementer.

Likevel var det to delegater som kjempet litt ekstra for det de trodde på. Elise Håland Knutsen fra Haugaland KFUK-KFUM og Benedicte Steinbakk fra Nordland KFUK-KFUM foreslo sammen med programutvalget  og ledertreningsvalget et sjuende mål i tillegg til Forbundsstyrets foreslåtte seks. Det lød som følger: Utarbeide forpliktende klimatiltak til alle regionale og nasjonale arrangement. I tillegg vil vi styrke engasjementet for lokale og globale klimasaker. Benedicte og Elise hadde også utarbeidet et forslag til hvordan en klimaplan for et arrangement kunne se ut, som de og 17 andre delegater ønsket som en protokolltilførsel. 

Både generalsekretær Øystein Magelssen, medlem i styret av Verdens KFUK Caroline Midthun Rostrup og forbundsstyremedlem Helge Flø berømmet innsatsen som var lagt ned i endringsforslaget og klimaplanen. Samtidig ble det pekt på at dette heller burde med i den kommende programavtalen med KFUK-KFUM Global, andre at dette var mat for politisk utvalg for klima- og miljørettferdighet. Men Benedicte og Elise ga seg ikke, og etter flere flammende innlegg endte det med at Landsmøtet gikk inn for dette sjuende klimamålet, med 63 av 87 stemmer for, 21 mot og 3 blanke stemmer.

- Føler meg enda mer hørt enn forventet

- Jeg la meg klokka to, så det har vært lite søvn, men det var absolutt verdt det, sier Elise (19), som kjempet inn et sjuende klimamål.

Da voteringen var over syntes Haugaland-delegat Elise Håland Knutsen å være mer enn gjennomsnittet fornøyd med Landsmøtet. - Kjempe, kjempe, kjempegøy! Jeg er veldig positivt overrasket og føler meg enda mer hørt enn jeg hadde forventet. Hva synes du om de nye toårsmålene? -Jeg er veldig fornøyd! Med en gang jeg leste dem tenkte jeg at de var litt vanskelige, men så leste jeg dem igjen, og da syntes jeg at de var gode. Hvilke av dem er spesielt aktuelle hos dere? I Haugaland er vi ganske flinke på lederkurs, men det har vært etterspurt å gjøre det lettere for de ansatte å holde disse kursene. Og så fikk du gjennom forslaget om et eget klimamål? -Ja, jeg ble skikkelig sjokka! Det viser jo at det er et større klimaengasjement blant ungdommene på landsmøtet enn jeg hadde trodd og at det hjelper å ha mer fokus på løsninger enn problemer. 

- Gøy, litt tungt og lærerikt 

- Jeg tror det hadde vært bra å utvikle et ledertreningsprogram for unge voksne,  i Fana, sier Petter (xx) fra Blessing Ten Sing.

Også Blessing Ten Sing-delegat Petter Wincents syntes han hadde fått mye ut av Landsmøtet: - Jeg har fått se på hvordan KFUK-KFUM blir styrt, og det har både vært gøy, litt tungt og lærerikt. Hva synes du om de nye toårsmålene? - De virket bra, særlig nå som vi fikk inn dette med klima. Det er jo viktig å gjøre noe med klimaendringene så folk som kommer etter oss også kan ha et bra liv. Er det noen av målene du som er spesielt aktuelle hos dere?- Vi har få eldre ledere. Den eldste hos er 19 år i tillegg til den ansvarlige voksenlederen. Jeg tror det hadde vært bra å utvikle et ledertreningsprogram for unge voksne, noe som kunne komme etter Ledere i vekst. Det kan vi gjerne samarbeide med ansatte om.

- Inspirerende, utfordrende og koselig

Vi kan bli bedre på å spre ordet om Ten Sing som en fritidsaktivitet og ikke bare et konfirmasjonstilbud, sier Maja Kahrine fra Lier Ten Sing .

Jeg får mange nye ideer og jeg får lyst til å gjøre noe med engang, sier Maja Kathrine (16 år) fra Lier Ten Sing. - Her er mange kreative innspill, og jeg møter mange nye folk. Det er inspirerende, utfordrende og koselig å være her.  Hva synes du om de nye toårsmålene? Jeg synes det er fint at det er et overordnet mål og flere undermål om hvordan man skal nå målet om 20% flere medlemmer. Det gjør det ryddig og lettere for enheter og kretser å bruke. Er det noen av målene du som er spesielt aktuelle hos dere? Samarbeidet med Den norske kirke i Lier Ten Sing er egentlig nokså positivt. Men vi kan absolutt bli bedre på å spre ordet om Ten Sing som en fritidsaktivitet og ikke bare et konfirmasjonstilbud.

Flere saker fra Landsmøtet 2017

Nytt ungt Forbundsstyre i KFUK-KFUM

Landsmøtet 2017 valgte et yngre Forbundsstyre enn landsmøtene har de ...

Generalsekretærens tale til Landsmøtet: Vi bygde et skip og la ut på en reise

Langtidsstrategien har gitt oss en klar kurs. De seks overordnede er ...

KFUK-KFUM-lobby i full gang i Oslo

Stemninga var god da startskuddet for KFUK-KFUM-lobby gikk på i Oslo ...