7 måter du kan bruke Deltakerfondet

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og -aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på.

Her er 7 måter du kan bruke deltakerfondet på! 

1. Leir: ungdomsleirer, Ten Sing Seminar, Tria-leir og mange fler!

2. Internasjonale festivaler: Wonderful Days i Danmark, YMCA 175 i London.

3. Folkehøgskole: Turen til Hawaii når man går SjøSnøSurf ved SUFH

4. Utstyr: Sovepose når man skal på arrangement

5. Transport: buss til konfirmantleir på Norefjell

6. Ukesaktivitet: Sporty deltakelse for det kommende skoleåret

7. Ledertreningskurs: Kanskje MILK eller Liv Basic (ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år som er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid), snakk med Marianne.

Hvem kan søke? 

Som foresatt kan du søke om støtte på vegne av ditt barn/din ungdom. - Du som er leder i en gruppe kan søke om støtte på vegne av barn eller ungdom i alderen 0-26 år som du kommer i kontakt med gjennom gruppas aktiviteter.

Spørsmål?

Søknader eller spørsmål sendes på epost til deltakerfond@økfuk-kfum.no og behandles fortløpende. Fondet er under oppbygging på bakgrunn av gaver fra private givere og med tilskudd fra Bufdir. Vi vil dele ut støtte så lenge det er dekning på fondet. 

NB! Deltaker-fondet kan ikke dekke kostnader til medlemsavgift, medlemskap på minimum kr. 50,- må betales av hver deltaker.