Camp Norefjell 2020 er utsolgt

Camp Norefjell 2020 er nå utsolgt med nesten 600 konfirmanter fra hele landet!

Camp Norefjell ble en stor suksess foregående sommer. Det gleder oss at leiren i 2020 med større kapasitet enn 2019 allerede er utsolgt! Ca. 700 konfirmanter, ungdomsledere, ledere og frivillige vil samles på Camp Norefjell i juni 2020 og få oppleve relevant undervisning, show og aktiviteter. Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

Undervisning 

Leirarenaen har mange gode rom til undervisning og mingling. I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i store og i mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under «Livstolkning og livsmestring»: livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Leiren inneholder ca. 30 godkjente undervisningstimer. 

SHOW 

Vi starter og avslutter dagen med show i den store kongresshallen. På showene har vi integrert forkynnelse hvor sentrale bibeltekster blir formidlet. På showene blir temaene tatt opp gjennom musikk konfirmantene kjenner fra hverdagen, kombinert med kjente salmer og gospellåter. I tillegg bruker vi video, drama og dans som uttrykksformer for å formidle de ulike temaene.

AKTIVITETER


Norefjell Ski & Spa tilbyr en oversiktlig leirarena der alle fasiliteter er samlet. Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer for enhver smak, Ten Sing Norway show, sandvolleyball, strand og bading, innendørs badebasseng, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, globalløp, samfunnsengasjement og mye mer.
 

I tillegg til undervisning, show og aktiviteter får konfirmantene muligheter til å løpe globalløp, det blir gudstjeneste, kveldsavslutninger og bønnevandring ute i naturen. Deltakerne bor komfortabelt i en konfirmantlandsby i leiligheter for 5 eller 9 personer med henholdvis 2 eller 3 soverom. 

Stemningsrapport fra 2019

Se stemningsrapport etter Camp Norefjell 2019 HER.

Er du INTERESSERT I Å reise med en konfirmantgruppe i 2021?

Ta kontakt på campnorefjell@kfuk-kfum.no