Delegasjon til FNs kvinnekommisjon

Hvordan forholder topplederne i verden seg til folkebevegelsen #metoo og kvinners rettigheter? Hvordan kan vi som unge påvirke og få til forandring? Hva gjøres egentlig globalt for å sørge for kjønnslikestilling i verden?

Åpningssermonien til CSW 12. mars. Foto: KFUK-KFUM Global

Hvert år arrangeres FNs kvinnekommisjon, eller CSW. CSW står for Commission on the Status of Women, og en årlig konferanse som holdes for å fremme kvinners rettigheter og dokumentere kvinners virkelighet rundt om i verden. Den er med å bestemme globale standarder på kjønnslikestilling, stiller krav til medlemsstatene i FN, og setter likestilling på dagsorden i sammenheng med andre viktige saker som krig og konflikt, klima, fattigdom og andre globale utfordringer.

På konferansen deltar medlemsstater, FN-organer og NGOs, eller Non-Governmental-Organizations – ikke-statlige organisasjoner som KFUK-KFUM. De formelle forhandlingene gjøres av medlemslandene, og deltakerne fra sivilsamfunnet er der på et vis som en vaktbikkje, for å sørge for at landene tar sin del av ansvaret og gjør det vi forventer av dem. I tillegg til forhandlingene, er det mange side events på konferansen, som vil si foredrag, konserter, paneldebatter osv. av og for ikke-statlige organisasjoner.

KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM sender delegater til denne konferansen som en del av den internasjonale YWCA-delegasjonen. World YWCA, som vi er en del av, er verdens største kvinneorganisasjon, og delegasjonen er på over 120 delegater og har dermed stor slagkraft. Fra Norge reiser Sunniva Håberg, Elise Håland Knutsen og Mari-Kirsti Kaaen fra KFUK-KFUM Global og Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg fra Norges KFUK-KFUM.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje  på YWCA-mottagelse. Foto: KFUK-KFUM Global

Vi har nå vært her et par dager, og er fortsatt litt starstruck av det å være i New York og å få henge i FN-bygningen store deler av dagen. Gjennom å være en del av World YWCA og av det norske sivilsamfunnet, får vi kjenne at vi er en del av noe større, og at man faktisk kan få til forandring når man er mange sammen. I dag var vi for eksempel på møte med FNs generalsekretær António Guterres og fikk stille spørsmål om det faktum at mange av de mest sårbare kvinnene i verden, deriblant YWCAs egne, ikke får delta på konferansen på grunn av innreiseforbud i USA og avslag på visum-søknader. Et titalls unge YWCA-kvinner reiste seg da spørsmålet ble stilt, og satte seg igjen til applaus fra en sal med 500 mennesker. Det er tydelig at det at unge stemmer blir hørt i sånne fora, og spesielt når de er mange, gjør inntrykk på folk og inspirerer til forandring.

Vi skal fortsette å utfordre her på CSW62, og håper at dere der hjemme vil lære om og engasjere dere for kvinners rettigheter! Stay tuned for flere oppdateringer. Norges KFUK-KFUM på facebook og instagram for flere oppdateringer.

Unge kvinner på  workshop om World YWCA sin rolle på CSW. Foto: KFUK-KFUM Global