Diakonalt entreprenørskap

Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen om diakoni, entreprenørskap og oppvekst!

Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov. Konferansen er for deg som jobber eller er frivillig/ engasjert i en menighet/kirke/organisasjon, og deg som ønsker å gjøre en forskjell for de unge i nærmiljøet.

Vi inviterer deg til en tverrkirkelig konferanse om diakoni og entreprenørskap. Målet for dagen er å inspirere til nyskaping i din menighet og samskaping mellom lokale aktører. 

Ansatte og frivillige i menigheter, organisasjoner og andre interesserte er velkommen til å høre, bli inspirert og se muligheter for hvordan kirken på lokalt nivå kan være med og møte barn og unges behov i dag.
Les mer om konferanseprogrammet lenger ned på denne siden og på www.diakonalt-entreprenorskap.no.

Konferansen er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Den norske kirke, Metodistkirken i Norge, Norges KFUK-KFUM og Norges Kristne Råd.

Konferansepris: 400,-. 

Spørsmål til konferansen rettes til Ingvild Storvoll på ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no eller 90555925.