Frivillig på KFUK-KFUM sin nye ungdomsfestival?

Vil du være frivillig? Vi skal sammen utvikle og arrangere en ny nasjonal ungdomsfestival for klubb og Ten Sing sommeren 2021

Fyll ut skjemaet her

Sommeren 2021 lanserer vi en helt ny nasjonal festivalpilot for Ten Sing og klubb.

Hva mener vi med pilot? Sammen med frivillige skal KFUK-KFUM, utvikle og teste ut en helt ny ungdomsfestival, sommeren 2021. Den endelige festivalen skal arrangeres i 2022.

Ved å registrere deg som frivillig i skjemaet under har du mulighet til å bli en del av et frivillig-team som skal utvikle, planlegge og gjennomføre ungdomsfestivalen. Frivillig-teamene jobber i grupper og det blir gitt rom for kreativitet, struktur, nyskaping, testing og utløp for et engasjement for festivallivet.

Ungdomsfestivalen vil i tillegg tilby kjente aktiviteter som konserter, idrettsaktiviteter, sol, bading, friluftsliv, seminarer, felleskap, rettferdighet, dialog, vennskap, tro, kveldsmesser og mye mer!

Planlegging vil skje mye i forkant, i løpet av vinteren og våren. Vi trenger frivillige med forskjellig kompetanse og evner til mange ulike typer oppgaver og med forskjellig mengde ansvar. Du registrerer disse ønskene lengre nede i skjemaet.

COVID19 setter en begrensing på 200 festival-deltakere. Derfor er det ikke sikkert at alle som melder sin interesse i skjemaet kan være med. Alle frivillige på festivalen vil være plukket fra de som melder seg. Vi ønsker en spredning i alder, geografi og kjønn blant de frivillige.

For å være frivillig må du:
- kunne være med på festivalen 5.-9.juli 2021 (+opprigg 3.-4.juli)
- være 19 år eller eldre
- kunne levere politiattest og signere KFUK-KFUMs egenerklæring før festivalen