Glad for å se hva tilbudet betyr for barna

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) besøkte KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen den 20. juli. Det ble teaterlek og gode samtaler om situasjonen for barn og unge i Drammen, samt presentasjon av det rykende ferske samarbeidet med Buskerud teater.

Grunnet koronasituasjonen har Forandringshusene i KFUK-KFUM mottatt ekstra bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett. Det har medført at Forandringshusene i hele landet kan doble aktiviteten og antall ansatte i sommerukene.
- Jeg håper at barn og unge får delta på en aktivitet eller et tilbud i sommer. Slik at de får gode sommerminner i år også, selv om vi er i en spesiell tid på grunn av smittevernsrestriksjonene. Jeg håper på en sommer hvor vi alle tar litt ekstra vare på hverandre, sa barne- og familieministeren på besøket i “Kuffens” gamle lokaler i Drammen sentrum.

- Det er et hovedmål for regjeringen at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Teaterlek i Forandringshuset i Drammen er en gratis aktivitet som er åpent for alle. Forandringshuset er et viktig tilbud for å inkludere og øke deltakelsen til barn og unge. Her kan de være seg selv i trygge fellesskap sammen med venner. Jeg er veldig glad for å se og oppleve hva dette tilbudet betyr for barna, fortsatte hun. 

Kim André Vian Bjerkestrand, virksomhetsleder ved Forandringshuset Drammen, har sammen med sine folk bidratt til en sterk vekst de siste to-tre årene. I 2020 vil over 10 000 barn og unge få oppleve aktiviteter i regi av Forandringshuset:
KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen jobber hele tiden for å møte barn og unges behov og virkelighet. Vil bli mer for fler og da kommer en ekstrabevilgning fra Bufdir i revidert nasjonalbudsjett veldig godt med! Noe av forklaringen på vår raske vekst er at vi er radikale på samarbeid og alltid jobber for å møte de reelle behovene til barn og unge.


Forandringshuset Drammen har nylig inngått et samarbeid med Buskerud teater.

Ønsker å gjøre teateraktivitet tilgjengelig for alle barn
Hanne Brincker, daglig leder Buskerud teater vil styrke og utvikle amatørteaterbevegelsen i fylket, blant annet gjennom bruk av profesjonelle teaterinstruktører.

- Buskerud Teater har jobba tett på teatermiljøet i Drammen i mange år. Det er et rikt teaterliv. Vi har lenge håpa på å få til teateraktivitet som gjenspeiler samfunnet og som gjør aktiviteten tilgjengelig for absolutt alle. Sammen med Forandringshuset får vi endelig mulighet til å oppfylle denne drømmen, sier hun.

Lokalpolitiker vil sikre forutsigbar finansiering

Politiker Mads Hilden (Ap), leder Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune deltok også i besøket.
- Det er veldig hyggelig at barne- og familieministeren kommer på besøk til Drammen for å besøke Forandringshuset. Arbeidet her er et glimrende eksempel på det viktige og gode arbeidet som ideelle organisasjoner bidrar med i kommunen vår, sa han.
Vi politikere må jobbe sammen for å skape en mer forutsigbar finansiering av tiltak som Forandringshuset. Slik det er i dag er de avhengige av årlige tildelinger av prosjektmidler, noe som skaper usikkerhet for både arbeidstakere og familiene som bruker tilbudene, ivret han.

Og vi kunne ikke vært mer enig.