HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM

Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Den pågående korona-pandemien får omfattende følger for vårt arbeid i KFUK-KFUM som overalt ellers i samfunnet. Vår hovedregel er at vi følger de råd og pålegg som gis fortløpende av regjeringen (Se: Fra regjeringen om koronasituasjonen) og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette:

AKTIVITETER, DAGSARRANGEMENTER og ARRANGEMENTER MED OVERNATTING:

Regjeringen har innført flere nasjonale smitteverntiltak (gjeldende fra 4. januar) som har følger for aktiviteter og arrangementer i KFUK-KFUM. 

  • Hovedregelen er at alle våre fritidsaktiviteter og arrangementer innendørs avlyses/utsettes inntil videre. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge fra samme kohorter.
  • Aktiviteter utendørs kan gjennomføres under forutsetning av at arrangør har oversikt over hvem som deltar, og ellers alle smittevernkrav er oppfylt: Minst en meters avstand, god håndhygiene etc.
  • KFUK-KFUM følger ellers ulike lokale retningslinjer og regler for smittevern. Det er derfor viktig at arrangør gjør seg kjent med lokale smittevernregler og følger disse.
  • Våre åpne barnehager holder åpent etter godkjennelse fra kommunen. 
  • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.

VI SVARER PÅ BARN OG UNGES BEHOV

KFUK-KFUM trengs mer enn noen gang nå når barn og ungdom igjen skal få møtes. Frivillige og ansatte i KFUK-KFUM oppfordres derfor til:

  • Så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre enhetsaktivitet og arrangementer, og på nye måter sikre tilgangen på åpne og trygge møteplasser for barn og unge i sommer og så lenge det er behov.
  • Å være særlig våkne for og stå opp for unge som nå sliter, og ikke være redd for å ta kontakt med dem for å høre hvordan de har det.
  • Å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for at et barn er utsatt for omsorgssvikt: 

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

ANSATTES ARBEIDSFORHOLD

Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap oppfordres fortsatt til å arbeide hjemmefra. Dersom felles kontorlokaler benyttes etter avtale med nærmeste leder, må ansatte sikre at det er mulig å holde én meter avstand hele arbeidsdagen, og (så langt det lar seg gjøre) unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb. 

  • Fysiske møter kan gjennomføres så lenge alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs. Reiser skal helst ikke skje med kollektive transportmidler (fly, tog, buss). 
  • All øvrig møtevirksomhet skal skje digitalt, fortrinnsvis gjennom Hangout.

Ved behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen eller andre spørsmål, kontakt nærmeste leder.

Øystein Magelssen
Generalsekretær