HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM


Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Den pågående korona-pandemien får omfattende følger for vårt arbeid i KFUK-KFUM som overalt ellers i samfunnet. Vår hovedregel er at vi følger vi de råd og pålegg som gis fortløpende av Folkehelseinstituttet og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette:

AKTIVITETER, DAGSARRANGEMENTER og ARRANGEMENTER MED OVERNATTING:

 • Alle arrangementer i våre enheter og virksomheter kan nå gjennomføres under forutsetning av at det totalt er maksimalt 200 personer, at arrangør har oversikt over hvem som deltar, og ellers alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs.
 • Aktiviteter for barn og unge (til og med 20 år) der avstand på 1 meter er til hinder for å utøve aktiviteten som normalt, kan fravike regelen om minst 1 meter avstand og ha normal kontakt under aktiviteten. Dette gjelder kun mens aktiviteten pågår, og ikke i forbindelse med eksempelvis pauser, forflytninger og overnatting.
 • LNU og Frivillighet Norge har etablert en smitteveileder for frivilligheten organisasjoner. Samt en Risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lengre varighet. Linker til disse er her: Arrangementer, samlinger og aktiviteter og Risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lengre varighet   
 • Oppdager du sykdom under arrangement, eller øvelse. På siste side av smitteveilederen finner du et aksjonskort som kan hjelpe deg i håndteringen.
 • KFUK-KFUM vil alltid forsøke å svare opp barn og unges behov, og ønsker der det er mulig å tilpasse aktiviteten, eventuelt utsette aktivitet. Informasjon om disse vil bli kommunisert ut av lokal arrangør etter avtale med forbundets ledelse.
 • Så lenge lokal smittevernmyndighet ikke anbefaler noe annet så oppfordrer vi til at gruppeaktivitet gjenopptas. Trenger du noen tips for å hvordan gjennomføre en øvelse eller trening. Se våre tips til smittevern for grupper. Smittevernveileder h/2020 KFUKKFUM
 • Våre åpne barnehager holder åpent etter godkjennelse fra kommunen. 
 • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.

VI SVARER PÅ BARN OG UNGES BEHOV

KFUK-KFUM trengs mer enn noen gang nå når barn og ungdom igjen skal få møtes. Frivillige og ansatte i KFUK-KFUM oppfordres derfor til:

 • Så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre enhetsaktivitet og arrangementer, og på nye måter sikre tilgangen på åpne og trygge møteplasser for barn og unge i sommer og så lenge det er behov.
 • Å være særlig våkne for og stå opp for unge som nå sliter, og ikke være redd for å ta kontakt med dem for å høre hvordan de har det.
 • Å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for at et barn er utsatt for omsorgssvikt: 

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

ANSATTES ARBEIDSFORHOLD

Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap oppfordres fortsatt til å arbeide hjemmefra. Dersom felles kontorlokaler benyttes etter avtale med nærmeste leder, må ansatte sikre at det er mulig å holde én meter avstand hele arbeidsdagen, og (så langt det lar seg gjøre) unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb. 

 • Fysiske møter kan gjennomføres så lenge alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs. Reiser skal helst ikke skje med kollektive transportmidler (fly, tog, buss). 
 • All øvrig møtevirksomhet skal skje digitalt, fortrinnsvis gjennom Hangout.

Ved behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen eller andre spørsmål, kontakt nærmeste leder.

Øystein Magelssen
Generalsekretær