HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM


Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Spredningen av Coronavirus har ført til en stadig mer alvorlig situasjon, også i Norge. Verdens Helseorganisasjon regner den nå som en “pandemi” ( = et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden). Det gjelder at vi alle gjør det vi kan for å begrense smitten og beskytte de i samfunnet vårt som mest av alle trenger det. 


 I KFUK-KFUM Norge følger vi derfor følgende rutiner:  

 • Vår hovedregel er at vi følger vi de råd og pålegg som gis fortløpende av Folkehelseinstituttet og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. 
 • Vi ber ansvarlige voksenledere og ledere i andre KFUK-KFUM-virksomheter følge med på råd fra lokale smittevernmyndigheter. 
 • Vi vil så snart som mulig gi oppdaterte retningslinjer om sommerens leirer og arrangementer. 

Frem til 15.mai - Eller inntil vi gir nye retningslinjer, gjelder følgende

 • Planlagte fysiske leirer og arrangementer avlyses/utsettes.
 • Vi ber våre ansatte og frivillige om å gjøre seg kjent med gjeldene kanselleringsforpliktelser ovenfor tredjeparter, samt ikke inngå avtaler om større økonomiske forpliktelser. 

Frem til 14.april - eller inntil vi gir nye retningslinjer, gjelder følgende: 

Aktiviteter og arrangementer 

 • Alle fysiske enhetsaktiviteter avlyses / utsettes.
 • Dette gjelder også for våre kulturskoler og åpne barnehager.
 • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.

 Ansattes arbeidsforhold

 •  Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap arbeider hjemmefra, fra og med torsdag 12. mars og inntil ny rutine blir gitt. Eventuelle unntak fra denne regel må avtales særskilt for en dag av gangen med
  - Egen avdelingssjef (for ansatte ved Forbundskontoret)
  - Med programsjef (for daglig ledere i krets og hovedforeninger)
  - Med egen daglig leder (for ansatte i krets og hovedforening). 
 • Ansatte med særlige omsorgsbehov på grunn av stenging av barnehager/skoler, er fri til å tilpasse arbeidstiden/evt. redusere arbeidstid slik det praktisk er mulig uten økonomiske konsekvenser for den enkelte.

 •  Reiser til møter som ikke er virksomhetskritisk, bør unngås. 
 • Dersom reisen må gjennomføres skal kollektive transportmidler (fly, tog, buss), unngås. 
 • Øvrig møtevirksomhet bør skje på Hangout, telefon eller Skype. 

For øvrige spørsmål om arbeidssituasjon, kontakt nærmeste leder.

 Øystein Magelssen Generalsekretær


UTSETTELSE AV ÅRSMØTER, EN PRESISERING 

Vi er inne i en tid av året hvor vi normalt avholder årsmøter i våre enheter, hovedforeninger, kretser og virksomheter. Disse møtene som var planlagt i perioden fra nå og til 14. april, skal avlyses på lik linje med alle andre arrangementer, og utsettes på ubestemt tid. Vi vil komme tilbake med oppdaterte retningslinjer for tiden etter 14. april.

Dette innebærer at:

 • Godkjenning av årsmeldinger og årsregnskap utsettes til det igjen er mulig å avholde årsmøte.
 • Valgperioder for styrer forlenges til det igjen er mulig å avholde årsmøte.

En kriterium for å få momskompensasjon er godkjente årsregnskap. Her vil den helt ekstraordinære situasjonen samfunnet nå er inne i, gjøre at reglene / fristene for dette blir tillempet.

Øystein Magelssen
Generalsekretær