Harry Potter- og Yoga-gudstjeneste på SPEKTER

Har du vært på Harry Potter- eller yogagudstjeneste før? Valgmulighetene var mange under gudstjenestekvelden på SPEKTER og Europeisk Ten Sing-festival. SE BILDER.

SPEKTER er en festival der kultur, tro og rettferdighet møtes og skal gi rom for hele mennesket i et tverrkirkelig og mangfoldig fellesskap. Et av målene er å bidra til utvikling av identitet og kristen tro, og deltakerne kunne derfor gå til Taizétidebønn i festivalkirka flere ganger om dagen, og det stod flere messer og og seminarer og debatter om tro på programmet. Torsdagskvelden kunne festivalen tilby ikke mindre enn fire forskjellige gudstjenester: Harry Potter-gudstjeneste, Klimagudstjeneste, Yogagudstjeneste og Coldplay-gudstjeneste. 

ten Sing-scena kl 19: Harry Potter-gudstjeneste

Jørgen Johnsen, 23 år og student på Menighetsfakultetet, forteller:

Foto: H.W.Onsrud

Harry Potter-gudstjenesten på SPEKTER kombinerte to univers, et fiktivt og et virkelig, på mange måter. Vi fikk være med på en reise til Hogwarts, og fikk møte på Harry og Dumbledore, som i prekenen ble skildret i lys av bibelteksten fra Johannesevengeliet om begynnelsen  i kapittel 1. Scenen var dekket med et alterbord, og over hang det svevende lys og bannere fra de ulike husene, akkurat som i matsalen på Hogwarts.  Gudstjenesten inneholdt også en bønnevandring. I tenketanken fra Dumbledores kontor kunne man legge sine egne tanker i form av bønner på lapper. Mens Harry Potter kunne se hva han ville i speilet Mørd (Mirror of Erised), kunne vi i et speil gjemt i skogen se hva Gud elsker mest av alt.

Foto: H. W. Onsrud

Harry fikk et arr i pannen da moren hans ofret seg for ham. Merket hans er et tegn på hennes enorme kjærlighet. Fremme ved scenen kunne vi bli tegnet med korsets tegn, til minne om vår dåp og  at Jesu ofret seg for oss. Etter en spennende gudstjeneste sluttet vi oss til resten av festivalen i det store sirkusteltet for å feire nattverd.bilder ungdom kjenner seg igjen i

Foto: H. W. Onsrud

- Jesus brukte bilder og liknelser da han gikk rundt på jorda for at menneskene lettere skulle forstå hvem han var og hvorfor han kom, sier Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, frivillig leder av komiteen som har jobba med trosformidlingen på festivalen. - På samme måte ønsker vi å bruke bilder og kulturelle uttrykk unge mennesker kjenner seg igjen i slik at de kan se mer av hvem Jesus Kristus er, sier han. 


I strandkanten kl 19: Klimagudstjeneste

Sunniva Håberg, innsamlingssansvarlig i KFUK-KFUM Global, forteller: 

Kirkerommet var stranda på Kalvøya, med både band og bølger som lydkilder. Gudstjenesten tok for seg hvordan vi som mennesker ikke har klart å ta vare på skaperverket, og hvordan klimaendringene rammer oss ulikt. 

Klimagudstjeneste i strandkanten. Foto: C. Svabø

Sofie, ansatt i KFUK-KFUM Global, fortalte om hvordan en flom kan være utrolig ødeleggende for en familie i Bangladesh, mens en familie i Norge kan komme lettere fra det. Hun trakk også fram hvor viktig det er å gjøre de små tingene, som å spise mindre kjøtt og å fly mindre, fordi alle monner drar. På slutten av gudstjenesten tok alle med seg en liten ting fra stranda, som skal minne oss på å gjøre de små tingene for å utgjøre en forskjell.

Festivalkirken kl 19: Yogagudstjeneste

Kristin Glad, 46, kommunikasjonskonsulent, Norges KFUK-KFUM, forteller:

Foto: C. Svabø

I festivalkirken inntar noen titalls unge mennesker yogamatter og gressmatte til rolig acapellakorsang fra høytalerne. Sunniva Gylver, prest i Fagerborg, hilser velkommen og leser et bibelvers : "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." I miniprekenen understreker hun at selv om vi ikke alltid kjenner det slik, så er Gud alltid med oss, både når livet er på topp, og når alt kjennes tungt og meningsløst. 

Foto: K. Glad

Deretter tar  yogainstruktør Henriette over og leder oss gjennom forskjellige øvelser, posisjoner og måter å bruke pusten på. Underveis gjentar hun deler av bibelteksten og kobler bevegelsene til bønn.  Vi står på alle fire og skyter rygg som en katt, før hun ber oss svaie rygg og gå i posisjonen ku(!). Noen gutter i begynnelsen av tenåra greier ikke å holde latteren inne. - Fokusér på deg og dine bevegelser, sier Henriette med dempet stemme. Se opp mot himmelen, og la deg så synke ned på bakken i ærbødighet og takknemlighet til Gud. Strekk armene i været og hendene høyt opp mot himmelen, før du lener deg tilbake i Guds hender, instruerer hun. 

Sirkusteltet kl 19: Coldplaygudstjeneste

Guro Osland, 22 år, førskolelærerærstudent, forteller:

Foto: Jonas Duus

Coldplay er i utgangspunktet ikke et kristent band, men sangene deres bidro til en flott gudstjeneste! Vi sang kjente coldplaysanger mellom hver del av liturgien. Gjennom sangene var vi med på å feire Gud. I prekenen snakket de om hvordan vi ikke bare kan kobles sammen gjennom musikken, og sangene vi alle kan, men også gjennom Guds kjærlighet. Dette var tydelig gjennom hele gudstjenesten. 

Foto: C. Svabø

Mot slutten kom det strømmende inn folk fra de andre gudstjenestene som har vært på festivalen. De ble ledet av presten som hadde hatt gudstjenesten, og hver av dem hadde en lykt fullt med små lys. Alle andre hadde fått utdelt glowsticks, så det var en folkemengde full av lys som kom inn i sirkusteltet. Da jeg spurte de deltakerne mine som hadde vært på denne gudstjenesten om hva de syntes om den fikk jeg som svar: - Dette var en veldig gøy, men også veldig fin gudstjeneste!

Fellesskap på tvers

Foto: J. Duus.

VI ønsket at alle de fire gudstjenestene skulle samles her i Sirkusteltet til slutt for å feire nattverd, forteller Øyvin Rudolf. Dette fellesskapet forener oss uavhengig av hvilke interesser vi har, om vi driver med Ten Sing eller idrett, og uavhengig av hvilket land vi kommer fra.

Gudstjenester torsdag 10.08. Foto: C.. Svabø, J. Duus, H.W. Onsrud, S. Håberg, R.K.Nilsen