KFUK-KFUM Global får Operasjon Dagsverk 2018!

Foto: Reuters/Yannis Behrakis

Operasjon Dagsverk gjennomføres på videregående skoler over hele landet gjennom Elevorganisasjonen. Ifølge tall fra deres nettsider samles det inn mellom 20-25 millioner kroner til det årlige prosjektet hvert år.

KFUK-KFUM Global sitt prosjekt i Palestina har som mål at:

  • Ungdom som har sittet i fengsel får en bedre hverdag gjennom traumebehandling 
  • Ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn som ikke er preget av krig 
  • Kvinner deltar i samfunnet på lik linje med menn
  • Ungdom har kunnskap om sine rettigheter
  • Ungdom påvirker politikk og sin egen fremtid 

Håvard Skjerdal, kommunikasjonskoordinator i KFUK-KFUM Global, takket Elevtinget og sa: «Kjære elevting. Tusen hjertelig takk for tilliten. Dette er et historisk OD-valg. Aldri har det vært fokusert på Palestina før i et OD-prosjekt. Dere er de første som har våget. De første som har hatt motet med dere, og det er vi utrolig takknemlige for. Vi gleder oss enormt mye til å jobbe sammen med dere, sammen med våre gode venner og partnere i Palestina for å jobbe frem en rettferdig fred for både Israelere og Palestinere. En trygg skolehverdag, og ikke minst at barn og unges psykiske helse blir tatt på alvor!»

Norges KFUK-KFUM gratulerer KFUK-KFUM Global med sin iherdige innsats i arbeidet med prosjektet, og vi gleder oss til å bli med på arbeidet som skal gjøres frem mot OD-dagen 1. november 2018!