KFUK-KFUM i Pride-paraden

KFUK-KFUM Norge mener kjærligheten mellom mennesker er verdt å feire, og at du er mer enn god nok, akkurat sånn som du er. Vi er alle like i Guds øyne, og kjærligheten mellom oss er vakker i den formen den kommer frem i. Derfor går vi i Pride parader i Norge under slagordet/parolen «Vær deg selv. Stå opp for andre!».

VERD Å STÅ OPP FOR

Forbundsleder Gyrid og nestleder Sven var med å gå under KFUK-KFUM banner i Oslo-paraden

Med vaiende bannere viste KFUK-KFUM seg fra vår beste side under mange av fjorårets Pride-parader i bygd og by, under vår parole: «Vær deg selv. Stå opp for andre.» I disse dager preger igjen Pride gatebildet i store deler av verden. Unntakene er i de 72 av verdens ca 200 land hvor det å vise seg som homofil stadig er kriminelt; og hvor mennesker av den grunn stadig henrettes i elleve av dem. Å tydelig ønske velkommen LHBT-personer i verv og oppgaver i kristent arbeid, er i seg selv betydningsfullt. Å delta i Pride, og på den måten også markerer vårt verdiforankrede mangfold, er viktig. Kjærlighet og verdighet er ingen selvfølge. Heller ikke i vår del av verden og kristenheten. Og mange unge har ulykkelige erfaringer med stengte kristne fellesskap som går på troen løs. Derfor heiser også vi regnbueflagget, både med sorg og med overbevist glede. (hentet fra Generalsekretær Øystein Magelssens artikkel.) 
Bilder fra paraden