KFUK-KFUM lanserer SportY konfirmant

Flere kretser og grupper har etterlyst et eget KFUK-KFUM-idrettsopplegg for konfirmantgrupper. Dette utvikles i disse dager, og vil bli lansert på Trosopplærings-konferansen på Lillestrøm 22. oktober.

Foto: Torstein Ihle

Det nye undervisningsopplegget får navnet «SportY konfirmant». Opplegget tar utgangspunkt i kunnskap om ungdoms fysiske helse. I følge NOVAs undersøkelse Ungdata ser det ut til at tenåringer deler seg i to store grupper når det gjelder fysisk aktivitet. 39% av ungdom i alderen 13-16 har vært i aktivitet i idrettslag 5 ganger eller mer siste måned. Samtidig har 39% ikke vært på noe aktivitet i idrettslag siste måned. Dette viser behovet for mer breddeidrett for ungdom.

Mestringsopplevelser

Som en organisasjon med fokus på det hele mennesket som ånd, sjel og kropp, er det naturlig for KFUK-KFUM å ta tak i denne utfordringen. Det må være et opplagt mål i SportY at aktivitetene er tilrettelagt slik at de inkluderer og gir mestringsopplevelser til ungdom som er lite fysisk aktive på andre arenaer. KFUK-KFUM tror inkluderende idrettsopplegg integrert i konfirmantundervisningen kan vise en kirke som tar samfunnsansvar for å aktivisere bredden av ungdom. Samtidig legger fysisk aktivitet og praktiske øvelser opp til en form for læring som samsvarer godt med nyere teorier om at læring skjer gjennom praksis i et fellesskap.

10 undervisningsøkter

«SportY konfirmant» vil inneholde 10 dobbelttimer som knytter sammen fysisk aktivitet og kristen tro. Opplegget er oppdatert i forhold til Den norske kirkes gudstjenestereform og plan for trosopplæring. I tråd med økt fokus på pilegrimstradisjon og pilegrimsvandring de senere årene, vil SportY konfirmant inneholde en samling med fokus på dette. Videre vil opplegget ta opp elementer som har blitt styrket i Den norske kirkes gudstjenestereform, som den klassiske forsoningslærens fokus på Kristus som seierherre i møte med det onde. Blant andre temaer i opplegget er kristen etikk som orienteringskart til livet, lagmoral og kirken som Kristi kropp, tillitsøvelser og bibeltekster om tro som tillit, og liturgileken i en ny og mer fysisk versjon.

På sikt gir «SportY konfirmant» kretsene mulighet for å tilby elementer av konfirmant-undervisning på sine leirer og festivaler. I tillegg legger det grunnlag for en styrking av SportY-profilen på nasjonale arrangementer. Allerede i år hadde TT et eget heldagsseminar for idrett, og dette ga gode erfaringer. De kommende årene er målet å utvikle dette videre.

Pris og bestilling

«SportY konfirmant» kommer for salg i KFUK-KFUM-butikken i oktober og vil koste 199 kroner.