KFUK-KFUM NORGE OVERTAR YNGLINGENS LOKALER I BERGEN

Den 15. juni 2020 blir KFUK-KFUM Norge nye eiere av bygården i Nedre Korskirkeallmenningen 4, Ynglingens gamle lokaler. Den 150 år lange historien videreføres nå med nye programkonsepter.

KFUK-KFUM Norge vil nå etablere et kraftsenter for ungdomskultur og forebyggende arbeid i Bergen sentrum i et tett samarbeid med offentlige, private og ideelle aktører, sier generalsekretær Øystein Magelssen. - Vi har avdekket et behov for en forsterket innsats for unge som står i fare for utenforskap. Vi etablerer nå et Forandringshus med fokus på fritid og ungdomskultur, samt forebyggende innsats. Jeg er veldig stolt over at KFUK-KFUMs 150-årige historie i Bergen sentrum nå videreføres på denne måten i Nedre Korskirkeallmenningen, presiserer generalsekretæren.

Bygget har i mer enn hundre år betydd mye for mange unge gjennom lokalforeningen KFUK-KFUM Bergen Ynglingens aktivitet. Gjennom tidene har bygget huset et bredt spekter av aktivitet og de siste tiårene har eiendommen primært fungert som hostell og forsamlingslokale.

KFUK-KFUM Forandringshuset Bergen vil ta unges drømmer på alvor

I samarbeid med offentlige og ideelle aktører vil vi etablere et kraftsenter for ungdom som svarer opp Forandringshusets visjon: “Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!” sier virksomhetsleder for Forandringshuset Norge, Øivind Mehl Landmark.

KFUK-KFUM kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. KFUK-KFUM Forandringshuset er derfor åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge.

Forandringshuset Bergen har ansatt en dyktig prosjektleder som skal lede det treårige etableringsprosjektet.
Jeg ser virkelig frem til å bygge et godt tilbud for og med ungdommer i Bergen. Det skal være et hus hvor alle er velkommen, og som er lett tilgjengelig, sier den nyansatte prosjektlederen Mari Hansen Ingleson. - Jeg tror det er viktig at vi ser potensiale i hver enkelt, og her kan vi gi dem rom og plass midt i byen. Dette er et løft for unge, men også for Bergen sentrum. Jeg ser også frem til å komme i dialog med organisasjoner som arbeider for samme mål som oss. Dette kan bli ungdommens storstue i Bergen sentrum, med aktivitet av, for og med ungdom.