Hvilke leir og festivalopplevelser skal KFUK-KFUM tilby?

Forbundsstyret vedtok i juni at Spekter ikke skal arrangeres i 2020, men heller synliggjøre lokale, regionale og øvrig nasjonale leirtilbud. Samtidig skal ungdom, frivillige og ansatte finne veien videre for hvilke leirer og festivaler vi skal ha i KFUK-KFUM, og da trenger vi din hjelp.  

Forbundsstyret vil sette i gang en prosess der vi jobber frem fremtidens festivalstrategi i samarbeid mellom ungdom, frivillige og ansatte. Strategien skal baseres på ungdoms virkelighet, behov og interesser. Slik vil vi jobbe for at KFUK-KFUM skal kunne tilby ungdom attraktive festivalopplevelser der de kan være seg selv og stå opp for andre både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Forbundsstyreleder Gyrid Mangersnes. Gyrid oppfordrer til å  bruke din stemme og bli med i arbeidet fremover. 

Send inn forslag til post@kfuk-kfum.no og skriv "festivalstrategi" i emnefeltet.

Tradisjon og fornyelse

Langtidsstrategien mot 2025 sier at i 2025 så skal KFUK-KFUM være en …..en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

KFUK-KFUM har lang tradisjon for å arrangere leirer, helger og større festivaler. Arrangementene våre er for alle aldre. Musikk har stått sterkt i sentrum av flere av arrangementene, men også tro, refleksjon, lek, sport og drama. Vi har tilbudt seminarer innen alle mulige temaer og i lang tid truffet barn og ungdom med å være nyskapende og favne organisasjonens medlemmer. Det skal KFUK-KFUM fortsette med. 

I tiden fremover vil vi derfor synliggjøre og løfte frem lokale, regionale og nasjonale arrangementer for ungdom. KFUK-KFUM er store på arrangementer i hele landet og i 2020 vil vi bruke tiden godt med å få til større tilslutning på eksisterende leirer og festivaler. Kanskje finner du en ny favoritt? Samtidig som du kan utforske vårt eksisterende tilbud vil vi jobbe hardt sammen for å finne ut hvilke behov våre grupper og medlemmer har for festivaler. 

Sammen skal vi finne ut av hva som er behovene, men da må vi høre fra deg! Ta gjerne kontakt med oss på Facebook, og følg med for videre oppdateringer om hvordan du kan være med på veien videre.