KFUK-KFUM overtar driften av Soltun Folkehøgskole

KFUK-KFUM overtar driften av Soltun Folkehøgskole

Norges KFUK-KFUM overtar driften av Soltun Folkehøgskole på Evenskjær sør for Harstad, med tidligere sokneprest og ordfører Rolf Steffensen i spissen. 

Folkehøgskoler er attraktive i Norge, og KFUK-KFUM eier og driver tre andre Folkehøgskoler - Sunnmøre, Valdres og Rønningen Folkehøgskole. I tråd med KFUK-KFUMs langtidsstrategi "KFUK-KFUM 2025" har KFUK-KFUM det siste året jobbet for å få til en overtakelse av driften ved Soltun Folkehøgskole. Soltun Folkehøgskole har siden opprettelsen av skolen i 1974 vært eid og driftet av en stiftelse opprettet av Metodistkirken. Fredag var overtakelsen mellom partene klar og Norges KFUK-KFUM er naturligvis stolte og glade for å innlemme skolen i organisasjonen. 

Vi vil styrke KFUK-KFUMs stilling i Nord-Norge ved å utvikle nye Soltun Folkehøgskole, og gjennom målrettet ledertrening og ny programutvikling ved skolens kurssenter til beste for vårt barne- og ungdomsarbeid i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også stor tro på vår rekruttering av Rolf Steffensen som vår første rektor ved denne nye KFUK-KFUM skolen i nord, sier generalsekretær Øystein Magelssen. 

Gjennom vårt folkehøgskolearbeid får KFUK-KFUM mulighet til å videreutvikle og etablere relevant programarbeid for unge mennesker. Dette arbeidet er i gang og har gått parallelt med forhandlinger med Metodistkirken. Rolf Steffensen har vært involvert i dette arbeidet og har det siste året gitt sine innspill til den videre utviklingen av Soltun Folkehøgskole. 

Tre bærebjelker

Innholdet i nye Soltun Folkehøgskole skal baseres på tre bærebjelker. Nye Soltun skal bli en skole med bred ungdomsappell, også internasjonalt. Skolen skal også benytte nærmiljøets unike plassering i Sàpmi. Nye Soltun skal derfor skape en aren for reflelksjon rundt urfolk og tematikk rundt dette. Til sist skal skolen fokusere på global rettferdighet og fred. KFUK-KFUMs tilhørighet til YMCA og YWCA, samt KFUK-KFUM Global vil være viktige ressursbanker for nye Soltun Folkehøgskole. 

Rolf Steffensen sier at fremtidige elever må regne med stor reiseaktivitet til store deler av verden. Elevene vil bli utfordret på å reflektere over egne erfaringer på en systematisk måte. Elevene får muligheten til å involvere seg i egen læring og utvikling i møte med andre kulturer, politikk og mennesker.