Årsmøte KFUK-KFUM Østfold Krets 2018

Her finner du Protokoll årsmøte KFUK-KFUM Østfold krets 2018

Saksliste: 

- Velkommen.
- Valg av dirigent, to protokollunderskrivere, to referenter og tellekorps.
- Lesing av kretsregler og navneopprop.
- Kretsens årsberetning for 2017.
- Kretsens regnskap 2017 og budsjett for 2018.
- Tjellholmens årsmelding og regnskap for 2017. Budsjett for 2018.
- Forslag om endringer i vedtektene for kresten.
- Drøfting av arbeidet.
- Valg.
- Tid og sted for neste årsmøte.
- Opplysninger og hilsninger.

Filer for nedlasting