Årsmøtet for KFUK-KFUM Agder 2020

Onsdag 25. mars ble årsmøtet for KFUK-KFUM Agder avholdt digitalt. Det ble en ny opplevelse for mange av oss, men det funket heldigvis veldig greit.

Klokken 1830 var det litt kaos på videomøtet med mikrofoner som pep, bilder som flimret, møte-mat som hver og en måtte servere seg selv, (heldigvis fikk da alle det de ville ha,) lyd som noen plasser ikke virket og litt problemer med pålogging.

Men kl 1900 hadde roen senket seg , alle 20 deltakere hadde fått mutet sine mikrofoner og styreleder Kristine Toft Rosland kunne starte et velorganisert årsmøte. Etter start datt hun en kort periode ut igjen, men tiden fylte Jostein Lindland med å lese en fin bønn for disse Korana-tidene, og straks etter var Kristine på, og åpnet med dagens bibelvers, Marias lovsang, som står i Lukas 1 46-56.

Resten av møtet gikk helt etter planen med Ståle Almenning som stødig ordstyrer.

Vi er spesielt takknemlig til valgkomiteen, som bestod av Jostein Lindland, som hadde gjort en kjempejobb, og skaffet 7 nye flotte styremedlemmer og varemedlemmer, 8 stk til Solhøgda komiteen, 4 stk til ny valgkomité mm. 

Tusen takk Jostein og tusen takk til dere som har sagt ja til å være med!

Vedlagt her finner du protokollen med det nye styret og komiteene,  årsmelding og regnskap fra kretsen og Solhøgda, en detaljert oversikt over hvor fondet vårt investerer, (supert om noen som er gode på slikt har lyst å sette seg inn i om vi investerer i bærekraftige selskaper,) arbeidsplan for 2020 mm.

Det nye styret vil bli presentert litt mer grundig i det neste nyhets-brevet.

Vil også takke styret som har vært i 2019. Spesielt takk til Maja, Sjur og Tønnes Christian som fortsetter, og til Kristine som vil fortsette som leder!  Såle og Jostein får en stor digital blomst for fantastisk innsats! Dere vil bli sårt savnet i styret, men vi har dere heldigvis fortsatt litt i noen komiteer og slikt:) Og en mega-stor digital blomst til Trond Wirak for fortsatt framragende jobb med å holde i tømmene på Solhøgda.

Gud velsigne de som går ut, og de som kommer inn, og alle andre rundt i kretsen vår som gjør en super jobb!!