Barnas Hjertekor vant den første pizzaprisen

KFUK-KFUM Agder har innført pizzapriser for året 2019. Den første ble vunnet av Barnas Hjertekor i Lindesnes. Dermed ble det pizzafest  på kretsens regning. Les om hva din enhet må gjør for å vinne neste gang.


Fokus på medlemsvekst

Medlemstallet i KFUK-KFUM Agder har dessverre gått ganske mye ned de siste åra, og nå håper vi at dette vil snu. Derfor har vi laget en plan for medlemsvekst for 2019 som vi håper at enhetene og medlemmene våre vil lese gjennom og tenke gjennom hva de lokalt kan gjøre for å øke medlemstalla. Det er viktig å registrere alle medlemmene i connect, og følge opp at alle betaler. Husk at vi har minstepris kr 50 for de medlemmene som sliter med økonomien, og at dersom flere i samme husstand er medlem så får de 30% rabatt. 

Plan medlemsvekst 2019 Agder KFUK-KFUM. 27.02.19.docx

Hva er pizzaprisene?

Å drive medlemsvekst bør være en ting enheten fokuserer på i fellesskap, og for at alle skal oppleve at dette er et fellesprosjekt ønsker vi å lage litt blest om det. Derfor utlyser vi i år disse pizza-prisene til de enhetene som klarer å øke medlemstallet med et gitt antall betalende medlemmer i forhold til 2018. Pizza-prisen består av et gavekort på pizza til en ordinær samling/øvelse for den enheten i kretsen som først når et av medlemsvekst målene. Målene har vi satt etter hvor mange betalende medlemmer dere hadde i 2018. 

Hva kan du gjøre?

Spør med noen neste gang du eller barna dine skal på kor eller klubb, kanskje er det nettopp en invitasjon fra deg de venter på:) Vi ønsker at flere barn og unge kan finne en trygg plass i et kristent miljø der de kan bli kjent med Jesus, får være seg selv, og lærer å stå opp for andre. 

Prisen kan vinnes fram til 01.12.2019. Dersom du ønsker informasjon om hvor mange medlemmer din enhet må ha for å vinne, eller lurer på andre ting, så kan du sende en mail til jorunn.skjulestad@kfuk-kfum.no

En hilsen fra barnas hjertekor som vant den første prisen

Vi var så heldige å vinne pizza prisen og ungene var helt i hundre på øvelsen da vi skulle kose oss med pizza. Vi var 29 barn og 5 ledere som hadde en super øvelse. Vi begynte med å dele ut kula og myggen klistremerke i kortene våre , så spise vi pizza og alle synes det var så godt at alle satt så fint på stolene sine og det ble ganske så stille i salen på ulok. Etterpå ble vi gode og mette men vi orket å leke litt og så sang vi igjennom repertoaret for helgens basar opptreden. 

Tusen takk for pizza premien. 

 Hilsen alle i Barnas Hjertekor, Lindesens Kfuk kfum

Pizza-pris-vinnerne