Barnefestivalen 28. - 30. oktober 2016 - MERK NY DATO

Viktig info til alle barne- og tweensledere! Vi har tidligere sendt ut info om Barnefestivalen. Den opprinnelig datoen var 14. – 16. oktober, og nylig ble det sendt ut semesterplan med informasjon om at festivalen var flyttet til 21. – 23. oktober.


På grunn av flere uforutsette utfordringer, ble det dessverre ikke mulig å arrangere Barnefestivalen på noen av de nevnte datoene. Vi har jobbet hardt for å få til festivalen i Oslo, fordi vi ønsker at flere av gruppene våre skal få oppleve dette fantastiske arrangementet. Dessverre har vi ikke lykkes denne gangen.


Det blir vanskelige og vanskeligere å få leie skoler i Oslo, og dette gjør det vanskelig for oss å finne et egnet sted til Barnefestivalen. Vi er derfor veldig glade hvis dere har kontakter eller andre tips til steder som er egnet, slik at vi kan få festivalen til Oslo/Akershus ved en senere anledning.


ENDELIG BESKJED er derfor at årets Barnefestival blir på: Knattholmen leirsted, og datoen blir 28. – 30. oktober.
Vi beklager og håper at denne endringen ikke medfører problemer for dere, og at vi ses på Barnefestival til høsten!!

PS: Oslo og Akershus krets kommer til å sette opp fellesbuss fra Oslo til Knattholmen, så det skal være lettere for gruppa di å bli med!!