LEDERKURSET LEDERE I VEKST I HAUGALAND

LIV BASIC: LIV Basic Flyger.pdf  og LIV Basic Haugaland 2018-2019.pdf

LIV IDENTITET OG TRO: LIV Identitet og tro Haugaland 2018-2019.pdf

LIV GLOBAL: LIV Global ledelse Haugaland 2018-2019.pdf

HVA ER Ledere i vekst-kURS?

Er du klar for nye utfordringer? Vil du prøve deg som leder? Lære ved å gjøre i praksis? Har du lyst til å bli kjent med nye folk? Dra på turer? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på LIV-kurs!

LIV-kurs er ettårige ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV-kursene er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV- kurs blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre.

Ledere i vekst-KURS I HAUGALAND KFUK-KFUM

Haugaland KFUK-KFUM tilbyr tre Ledere i vekst-kurs:

Ledere i vekst Basic

Grunnleggende lederkurs, og inngangen til å gå videre på andre Ledere i vekst-kurs. Gjennom kurset får du:
• Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap 
• Innføring i sentrale ledertemaer • Lederpraksis med spennende utfordringer
• Personlig veiledning underveis
• Vennskap og felleskap med andre unge ledere
• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Se forøvrig flyger og datoer for Haugalandet lenger oppe.

LIV Identitet og tro

Kriterium: Fullført LIV Basic. 
Kurset Leder i Vekst: Identitet og tro gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring. Du blir bedre kjent med deg selv, du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet. Videre får du nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i din og andres hverdag.
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fire kveldssamlinger lokalt og en langhelg i Oslo 4.-7.oktober 2018. Overnatting og en del av programmet på helgeturen blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i OsloKurset gjennomføres som en kombinasjon av fire kveldssamlinger lokalt og en langhelg i Oslo 22.-25.februar 2018. Overnatting og en del av programmet på helgeturen blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i Oslo.

Se forøvrig flyger lenger oppe i artikkelen!

LIV Global ledelse

Kriterium: Fullført LIV Basic.
Alt vi gjør og alle valg vi tar, skjer i en global kontekst. Selv de små valgene i livet betyr noe i den store sammenhengen. KFUK-KFUM er en global bevegelse med aktivitet i mer enn 120 land, og med ca.70 millioner medlemmer på verdensbasis. I Norge vil KFUK-KFUM utruste unge mennesker til engasjement og handling lokalt og globalt. Gjennom LIV Global ledelse blir du kjent med KFUK-KFUM som global bevegelse, og lærer å bli en «global ungdomsleder». Du vil forstå mer av hvordan verden er skrudd sammen, og lære hva du kan gjøre der du er for å gjøre verden til et bedre sted for alle. Du vil også få muligheten til å søke om å få være med på tur med KFUK-KFUM til en av våre partnere i Afrika/Asia.

Se forøvrig flyger lenger oppe i artikkelen!

PRIS

Det er ulike priser for de ulike kursene og kursene forutsetter at du er eller blir medlem i KFUK-KFUM. For 2018/2019 er prisene som følger:

LIV Basic: kr.3500,-. London-tur kr.2000,-

LIV Identitet og tro: kr.1200,-. Oslo-helg kr.2200,-

LIV 3: Medlemspris kr.1200,-. Utenlandstur dekkes av deltaker. Turen er ikke en obligatorisk del av kurset.

Hovedforeninger/menigheter dekker ofte deler eller hele kursavgiften. De som ikke kan delta på kurset av økonomiske grunner bes kontakte sin menighet for å høre om støtteordninger. KFUK-KFUM har også et deltakerfond som kan søkes.

PÅMELDING

Påmelding skjer til kontaktperson i din enhet / menighet:

Aksdal/Førre: Ragnhild Elisabeth Mæhland

Avaldsnes: Annbjørg Utvik Gudmundsen

Kopervik: Åse Eiksjø

Norheim: Ida Røtting Halleland

Rossabø: Tor Jakob Bjørndal

Skåre/Udland: Bjørg Lund

Stord: Brynhild Meyer Stautland

Sveio: Gisle Sørhus

Torvastad: Bjarte Vikingstad

Vår Frelsers: Jon Erik (Jonas) Strand

KURSANSVARLIG

Kursansvarlig for LIV-kursene er daglig leder i Haugaland KFUK-KFUM, Lars Breivik Hellerdal.

Ta gjerne kontakt på tlf. 95278009 eller e-post lars.hellerdal@kfuk-kfum.no


Kursene mottar støtte fra Kristelig Studieråd, Rogaland Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune