LIV koordinator kursleder Trøndelag

Vi trenger en person som ønsker å lede og koordinere kurs for våre ivrige ungdommer - Ledere i vekst (LIV). 

LIV er et ettårig ledertreningskurs for ungdom mellom 16-18 år. Kurset består av fire helger med teori etter kursplan fra KFUK-KFUM og praksis i deltakerne sine lokale enheter/menigheter. Koordinatoren jobber sammen med et frivillig team på fem personer, som planlegger og gjennomfører helgesamlinger. Noe undervisning gjøres av teamet, men det er også lagt vekt på å bruke eksterne ressurser til dette. 

Koordinators oppgaver:

  • Planlegging av og deltakelse på helgesamlinger
  • Oversikt over økonomi
  • Ansvar for søknader om økonomisk støtte
  • Oppfølging av deltakere og deres enheter/menigheter
  • Undervisning
  • Administrative oppgaver
  • Rekruttering 

Det er ønskelig at koordinator kan starte i løpet av april måned, ettersom planlegging av neste kurssesong starter da.

Vi ser gjerne at søker har erfaring med LIV-kurs fra før eller fra annen ledertrening. Søker må være strukturert og målrettet. Søker må like å jobbe med ungdom, og sammen med teamet gi deltakerne inspirasjon og kompetanse til å fortsette sin ledergjerning. Siden du skal jobbe med ungdom, kreves politiattest. Det er ønskelig med søkere fra 20 år og oppover.

Koordinatorstillingen lønnes med kr 20.000 pr år.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Søknad med CV/referanser sendes til:
KFUK-KFUM Trøndelag
v/ Siw Fossan
Prinsens gate 10 A
7012 Trondheim
Tlf 91373427

Evt. på epost: livkurs@gmail.com

Spørsmål om denne stillingen kan rettes til Siw Fossan, 913 73 427 eller livkurs@gmail.com