Programutvalg KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus

Vi søker engasjerte frivillige til Programutvalget i Region Oslo og Akershus!Hva er Programutvalget? 

Programutvalget er Region Oslo og Akershus sin viktigste støttefunksjon når det gjelder arrangementer. Noen kjenner kanskje til det som het Ungdomsutvalget? Programutvalget er en utvidelse og fornyelse av dette utvalget. Vi skal nå sette sammen en god gjeng med frivillige som ønsker å bidra på våre arrangementer for ungdommer, barn og tweens. Man bestemmer selv hvor mange arrangementer man ønsker å bidra til, og om man vil inneha nøkkelroller med mye ansvar eller enklere oppgaver. Programutvalget vil i samarbeid med ansatte i KFUK-KFUM arrangere Vinterfestival, Pysjcup, Tweensfestival og Barnefestival.

Vi ønsker at Programutvalget skal bestå av både ungdommer og unge voksne, uerfarne og erfarne - og alle må ha et ønske om å arrangere fantastiske arrangementer for våre barn, tweens og ungdom. Du må binde deg for ett skoleår av gangen. Dette er en gyllen mulighet til å få arrangementkompetanse, bygge nettverk og bidra inn i KFUK-KFUM sitt viktige arbeid for barn og unge!

Eksempel på arbeidsoppgaver

  • Være deltaktig i planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementet
  • Sitte i hovedkomité for arrangementet og inneha sentrale roller i arrangementgjennomføringen
  • Hjelpe til med å finne frivillige og ansvarlige for ulike oppgaver (program, praktisk, mat, teknikk osv.)
Delta på planleggingsmøter og bidra med ideer og forslag til innhold og form på arrangementene


Det vil være et fellesmøte i begynnelsen av hvert semester. På disse møtene forleder vi arrangementene mellom oss ut fra deres ønsker. Man må regne ble at det blir flere møter knyttet til planleggingen av arrangementet. 


Syns du dette høres interessant ut? Send en mail til roa@kfuk-kfum.no, hvor du skriver litt om deg selv, hvilke erfaring du har som du tenker kan være relevant og hvorfor du ønsker å sitte i Programutvalget.