Protokoll fra årsmøtet i OAK 2016

Søndag 17. april 2016 holdt Oslo og Akershus krets sitt årsmøte i Majorstuen kirke. Protokollen til møtet finner du nederst på denne siden. Nederst vil du også finne vedtatt årsmelding, samt regnskap fra 2015 og budsjett for 2016.

Årsmøtet i oslo og akershus krets

Årsmøtet behandlet syv saker, blant annet årsmelding, regnskap, budsjett, og valg av nytt styre. 

 Oslo og Akershus krets sitt styre består nå av: 

  • Katrine Lind-Solstad (styreleder)  
  • Frida Skiaker Aschjem
  • Øyvind Skjerdal 
  • Marius Sørensen
  • Karen Elise Teigum
  • Daniel Glomså Søraa (vara)
  • Marte Birkeland Åsen (vara)
  • Ingeborg Seim Grøvlen (vara)